30 Oct 2020  

KBH: Overskyet, let støvregn, 10 °C

Fysisk syge sendes til psykiater

Fysisk syge sendes til psykiater

Praktisk taget alle langtidssyge bliver sendt til psykiater - det er en forkastelig forretningsgang, som politikerne burde gøre noget ved.

725.000 danskere på psykofarmaka - der må være mange penge og interesser i den branche.

Fint, hvis det hjælper folk, men at kommunerne også sender praktisk talt alle langtidssyge til psykiater, er forkasteligt.

Psykiatere kan ikke kurere fysiske sygdomme, heller ikke selv om de "omkoder" folks fysiske lidelser til psykiatriske diagnoser.

Kommunerne kan spare førtidspension, så længe den kronisk syge er i "behandling" hos psykiaterne

Trenden er nu, at alle sygdomme forsøges placeret sammen med en psykiatrisk diagnose.

Således plæderer Forskningsklinikken for de såkaldte Funktionelle Lidelser nu for, at man både kan have sklerose og en funktionel lidelse - en funktionel lidelse er en psykiatrisk diagnose, hvor patienten har fysiske symptomer.

Ingen dokumentation

Sådanne patienter bliver behandlet med et til to afklarende møder og ni kognitiv terapidage - et dyrt forløb, hvor pengene kunne bruges bedre, for ingen fysisk syge bliver kureret af terapi eller psykofarmaka.

Der findes ingen beviser på eller statistikker over, hvor mange fysisk syge Forskningsklinikkens psykiatere har kureret. Spørger man Region Midtjylland, svarer de, at der ingen dokumentation findes for det.

hvor er kommunernes incitament til at sende fysisk syge til psykiater?

Jo, kommunerne kan spare førtidspension, så længe den kronisk syge er i "behandling" hos psykiaterne, i de et til to år som ventetid og behandlingsforløb tager.

Og bagefter kan kommunen hævde, at den syges andre lægeerklæringer er blevet forældede i mellemtiden, og så kan det hele begynde forfra - og det gør det i de fleste tilfælde.

Mon det kan betale sig i længden.

13 år undervejs

Tænk hvor mange læger, psykiatere, psykologer, mindfulness-terapeuter, speciallæger, firmaer, som hjælper kommunerne med aktiveringskurser, sagsbehandlere, lægekonsulenter, advokater og klageinstanser som "holdes i live" af de kronisk syge, som skal forhindres i at få pension.

Jeg kender personligt til en sag som har kørt sådan i 13 år.

Og her trækker kommunerne og psykiaterne skændigt på samme hammel.

Intet under, at lægebesøgene stiger, og at psykiaterbehovet stiger. og at psykofarmaka-forbruget stiger... 

Mon ikke politikerne skulle kikke lidt på den "forretningsgang".

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


10. aug. 2013 - 10:15   10. aug. 2013 - 10:30

Læserbrev

af Bente Stenfalk, Odense