30 Oct 2020  

KBH: Overskyet, let støvregn, 10 °C

Funktionelle lidelser - en sundhedspolitisk gyser

Funktionelle lidelser - en sundhedspolitisk gyser

Mennesker, med visse fysiske sygdomme skal ikke længere udredes af speciallæge. Nu får deres sygdom betegnelsen "Funktionel lidelse".

Kurt A. Nissen, formand for Arbejdsskadeforeningen, advarer i Arbejderen 15. juni om funktionelle lidelser som et mareridt, og advarslen er påkrævet.

For målrettet får miljøsyge mennesker og mennesker med kroniske multisystemsygdomme nu konverteret deres fysiske lidelser til funktionelle lidelser, et begreb som liaisonpsykiatrien promoverer støttet af forsikringsselskaber og andre aktører, der ønsker at spare penge, og ansvaret for generne skal derfor lægges på den enkeltes skuldre.

Miljøsyge mennesker skal ikke længere have udredt deres lidelser hos speciallæger, men blot "diagnosticeres" med subjektive skøn ud fra en sådaldt TERM-model, som praktiserende læger og kommunale sagsbehandlere kommer på kursus i. Behandlingen består af kognitiv adfærdsterapi og psykofarmaka.

Selvfølgelig skal miljøsyge mennesker ikke usynliggøres i registre som psykisk syge.

Der er allerede patienter, der bliver tvangsbehandlet. Det er en sundhedspolitisk gyser, som WHO er involveret i, og Sundhedsstyrelsen ser stiltiende til.

Som hjælp til mennesker, der udsættes for fejlagtige liaisonpsykiatriske skøn, har jeg i 2012 skrevet bogen "Liaisonpsykiatri & TERM-modellen – Fra forebyggelse til fejlbehandling?", som giver et overblik over baggrunden og formålet med "Forskningsenheden for Funktionelle lidelser og psykosomatik", som professor Per Fink er leder af.

Der er medtaget flere kritiske høringssvar til Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), og bogen kan lånes på biblioteket. Selvfølgelig findes der mennesker med psykosomatiske lidelser, men slet ikke i det store omfang, som Per Fink og medarbejdere melder ud om.

Gennem et liaisonpsykiatrisk "lobbyarbejde", der er støttet af TRYGfonden, lykkedes det for DSAM, at få trykt en "Klinisk vejledning om funktionelle symptomer og lidelser" i 2013 til brug for praktiserende læger. Vejledningen er udgivet hos Komiteen for Sundhedsoplysning, og den kan downloades på www.dsam.dk

Selvfølgelig skal miljøsyge mennesker ikke usynliggøres i registre som psykisk syge, og selvfølgelig skal de ikke have pålagt et ansvar for samfundsskabte gener ved for eksempel nye overfølsomhedssygdomme som MCS (Multiple Chemical Sensitivity = mangeartet kemisk overfølsomhed). og EHS (Electro Hyper Sensitivity = el-overfølsomhed). De skal hverken fejldiagnosticeres eller fejlbehandles.

 

2070 4432

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


19. jun. 2013 - 09:46   19. jun. 2013 - 10:00

Læserbrev

af Bente-Ingrid Bruun, Ølsted