26 Jun 2019  

KBH: Let skyet, 28 °C

Forvirring om luftforurening

Forvirring om luftforurening

Når man beskæftiger sig med luftforurening, kan man nemt få det indtryk, at trafikbelastning på vores veje er det største sundhedsproblem. Der er knap så meget opmærksomhed omkring røg fra brændeovne.

Rødovres borgmester Erik Nielsen sagde fornylig: "Der er ikke plads til, at vi har hygge-brændeovne, hvis det er sådan, at folk får KOL af at gå rundt på gaden".
FOTO: Catasa/CC BY-SA 3.0
1 af 1

Artiklen "Alvorlige følger af forurening i København" (Arbejderen15.5.) handler om luftforurening fra trafikken, opgjort af Nationalt Center for Miljø og Energi ved Århus Universitet (DCE) for Region Hovedstaden.

Når vi taler partikler, er det træfyringsanlæg, der er den værste kilde.

Trafikken binder da også regionen sammen fra Dragør til Helsingør og fra Hundested til Høje Taastrup. Når trafikarbejdet i alt for høj grad er overladt til forurenende privatbiler, kalder det på mere kollektiv trafik. Enhedslistens medlem af regionens Miljø- og Klimaudvalg, Tormod Olsen, afslutter artiklen med dette krav.

Nationalt Center for Miljø og Energi driver internationalt anerkendt forskning. Deres modeller for luftforurening er blevet forbedret ved at gå ned på en kvadratkilometer til præcisering af luftens belastning med skadestoffer. Om den så opstår inden for disse karreer eller rammer dem udefra.

Desuden bygger rapportens trafikale forureningsdata på en landsdækkende opgørelse: 'Luften på din vej' (http://luftenpaadinvej.au.dk).

Læg mærke til ansvarsfraskrivelsen på websiten: "Det anbefales...enhver bruger at indhente yderligere informationer, før brugeren for eksempel iværksætter tiltag på baggrund af forventninger om luftforureningen.” For eksempel lader bilen stå?

Desværre nærer Arbejderens omtale af problematikken en forventning om, at hvis vi var fri for bilernes forurening med kvælstofilter (NO2) i regionen, ville det alene spare samfundet for op til en million sygefraværsdage og 1150 for tidlige dødsfald om året.

Det fremgår bl.a. af billedunderskriften. Tallene stammer imidlertid fra rapportens tabel over ”Helbredseffekter i Region Hovedstaden for den totale luftforurening, det vil sige både lokale og regionale kilder", hvor det regionale omfatter mere end hele Danmark. Og, som ordet 'total' antyder, gælder helbredseffekterne for alle kilder, ikke kun trafikken.

For NO2 er trafikken klart hovedkilden til forureningen. Når vi taler partikler, er det derimod langt overvejende træfyringsanlæg, der er den værste kilde. Og fine partikler (PM 2.5) er ifølge DCE's sundhedsøkonomiske beregninger "den luftforurening, som bidrager til den største helbredsmæssige belastning".

Kilder i Hovedstadsområdet er skyld i små 140 000 sygedage, heraf vejtransport 31.000 og "ikke-industriel forbrænding" 77.000. Tilsvarende beløber for tidlige dødsfald sig til 122 om året, herunder 23 fra vejtransporten og 77 fra 'ikke-industriel forbrænding".

Proportionerne skal huskes, hvis mulige indgreb mest hensigtsfuldt skal mindske folks lidelser. Som Rødovres borgmester Erik Nielsen sagde det fornylig: "Der er ikke plads til, at vi har hygge-brændeovne, hvis det er sådan, at folk får KOL af at gå rundt på gaden". (Politiken den 22.7.18)

Læs mere om 'Brænderøg og Helbred' i Solveig Czeskleba-Duponts bog om emnet (CNAS 2018).

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. sep. 2018 - 08:57   20. sep. 2018 - 09:00

Læserbrev

af Rolf Czeskleba-Dupont, ph.d., Enhedslisten Lejre