24 Jul 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 17 °C

Forskning i ud- og afvikling af atomkraft

Forskning i ud- og afvikling af atomkraft

I den nære fremtid kan atomkraft ikke redde os. Men folk er begyndt at klage over de meget store vindmøller.

Danmark betaler åbenbart 150 millioner årligt til EU-projekter om atomkraft. Er det så slemt? Jeg er ikke tilhænger af atomkraft, (ikke som det ser ud nu). Jeg er endnu mindre tilhænger af EU. Men et internationalt samarbejde om fremtidig atomkraft og dens problemer behøver ikke være skabt af Fanden. Og 150 millioner er faktisk pebernødder. Det kan én enkelt person svindle for i løbet af et arbejdsliv.

Et internationalt samarbejde om fremtidig atomkraft og dens problemer behøver ikke være skabt af Fanden.

Her og nu og de næste 15-20 år kan atomkraft ikke redde os. Vedvarende energi kan – måske. Men folk er begyndt at klage over vindmøller, der bliver større og større og støjer derefter. De fylder, og der skal for eksempel ryddes skov nogle steder.

Større arealer med solceller er ikke uproblematiske, og nogle sol-dampkraftværker steger fuglene levende. Tidevandskraftværker er økologisk meget problematiske. Bølgekraft giver ikke nok og er ret sårbart.

At sige, at lande med atomkraft selv må betale for oprydning, er et glimrende princip. Bortset fra at hvis det lækker i Tyskland, så kan det også ramme os. Og forresten har vi et lille problem, der hedder Risøs gamle reaktorer.

De fagre thorium-atomkraftværker er ret nemme at færdigudvikle. Der skal ikke opfindes ret meget nyt. De giver mindre problemer end klassiske uranbaserede reaktorer, men de er langt fra forureningsfri. De redder os ikke ret længe.

Fusionskraft, for tiden science fiction, giver stadig affald – når reaktorerne engang skal skrottes, men hvis/når man får dem til at fungere, er der meget store muligheder.

Vi bygger ikke kun for de næste 30 år. Vi bør tænke flere hundrede år frem i tiden. Også på kolonisering af rummet.

Vi bør undersøge og udvikle mere end én gren af fremtidig energiproduktion. Det er den bedste måde at give fremtidige generationer et valg. Vi skal nok også bruge ret megen energi på at rydde op og give de 10 milliarder mennesker eller mere, der snart bebor planeten, et rimeligt liv. Det udelukker heller ikke at videreudvikle vedvarende energi.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


01. feb. 2019 - 08:14   01. feb. 2019 - 08:20

Læserbrev

af Ditlev V. Petersen, Mørke