21 Nov 2018  

KBH: Spredte skyer, 6 °C

Folkeretten er vigtigere end en fiskeriaftale

Folkeretten er vigtigere end en fiskeriaftale

Regeringen må nu træde i karakter og afvise en fiskeriaftale, hvis den omfatter det besatte Vestsahara.

Den danske regering har tilsluttet sig en fiskeriaftale mellem EU og Marokko, der er blevet underkendt af EU-domstolen, fordi den omfatter fiskerizonen ud for det besatte Vestsahara.

EU-domstolen har i en sag om EU og Marokkos fiskeriaftale afgjort, at EU og Marokko ikke kan indgå aftaler, der omfatter det af Marokko besatte Vestsahara.

EU og Marokko kan ikke forhandle aftaler, der omfatter en tredje part, nemlig Vestsahara.

Vestsahara har været besat af Marokko i 42 år, og ikke noget land i verden anerkender Marokkos overherredømme over territoriet.

Efter en blodig krig mellem marokkanske styrker og befrielsesbevægelsen Polisario, indgik de to parter en våbenhvile i 1991, og FN indsatte en militær styrke, der skulle afholde en folkeafstemning om områdets status. En folkeafstemning, som endnu ikke er afholdt.

Store fosfat-forekomster og store fiskeresurser ud for Vestsahara har betydet, at besættelsen har været en god investering for Marokko. En væsentlig årsag til at dette har kunne ske har været, at EU med støtte fra en række sydeuropæiske lande har indgået en række handelsaftaler med Marokko, der har inkluderet det besatte Vestsahara.

Brud på menneskerettighederne

Både Amnesty og Human Rights Wach beretter samstemmende om brutal og voldelig undertrykkelse af den oprindelige befolkning, Saharawierne. Tænketanken Freedom House sammenligner situationen i Vestsahara med Tibet, Nordkorea og Sydsudan.

EU’s handelsaftaler med Marokko, der omfatter det besatte Vestsahara, er ikke kun i konflikt med Folkeretten, men også med en dom fra EU-Domstolen fra 2016, som både EU-kommissionen og de fleste medlemslande, herunder Danmark, har ignoreret. Nu kom der i sidste uge en klar dom fra EU domstolen. EU og Marokko kan ikke forhandle aftaler, der omfatter en tredje part, nemlig Vestsahara.
Både udenrigsminister Anders Samuelsen og fiskeriminister Karen Ellemann har i samråd med Folketingets Udenrigsudvalg og Europaudvalg afvist, at der er problemer i at indgå en fiskeriaftale, der omfatter et besat område.

Regeringen må afvise aftalen

Polisario repræsenterer Saharawiernes politiske og økonomiske interesser.  De to ministerier lægger ikke skjul på. at en ny fiskeriaftale set i lyset af Brexit vil kunne komme danske fiskere til gode. EU-domme og folkeret er en detalje.

Det seneste år har Polisario som anerkendt repræsentant for Saharawierne anlagt en række retssager mod virksomheder, der har involveret sig i Vestsahara, med krav om beslaglæggelse af produkter og erstatning. Sydafrikas højsteret har besluttet, at en last på 55.000 ton fosfat fra Vestsahara skal tilbageholdes, da den ikke tilhører det marokkanske statslige forfat-selskab, COP. Retten i Sydafrika har afgjort, at det er befrielsesbevægelsen Polisario, der er den rette ejer.

Med sin støtte til EU-kommissionens fiskeriaftale, der omfatter det besatte Vestsahara, har den danske regering brudt med mere end 10 års dansk afvisning af disse fiskeriaftaler.

Vi opfordrer derfor regeringen til - efter EU-domstolens afgørelse i sidste uge- at afvise fiskeriaftalen mellem EU og Marokko, hvis aftalen omfatter det besatte Vestsahara.

Danmark må ikke lade fisk stå over EU-domstolens og Folkerettens afgørelser.
 

 

11. apr. 2018 - 08:42   11. apr. 2018 - 08:50

Læserbrev

Af Christian Juhl MF (Enhedslisten), Holger K. Nielsen (SF), Rasmus Nordqvist (Alternativet)