14 Aug 2018  

KBH: Spredte skyer, 21 °C

Flot miljøresultat kan blive endnu bedre

Flot miljøresultat kan blive endnu bedre

I Hillerød er vi nået langt med hensyn til nedsættelse af CO2-udledningen. Enhedslisten har flere forslag til, hvordan resultaterne kan blive endnu mere positive.

I 2010 aftalte Hillerød Kommune med Danmarks Naturfredningsforening, at vi skal nedsætte vores CO2-udledning med to procent om året. I miljø- og teknikudvalget satte vi et højere mål, nemlig at CO2-udledningen fra kommunens aktiviteter skal være nedsat med 35 procent  i 2020.

Den helt rigtige løsning er geo-termi, varmt vand fra undergrunden. Det vil give billigere fjernvarme og store CO2-besparelser. 

Ved nytår 2016 udledte vi 28 procent mindre, og med det  tempo når vi over målet på 35 procent  2020.
I særdeleshed fordi Hillerød Forsyning går fra gas til flisfyring. 

Når det næste varmeværk bliver bygget er det helt slut med gas. Det rykker meget i regnskabet fordi opvarmning er den helt store post i kommunens forbrug. Alene skolerne bruger cirka halvdelen af vores energi til opvarmning.

Derfor er det også på skolerne, vi har brugt flest penge på efterisolering, udskiftning af lyskilder og ventilatorer, nye vinduer og andet, som sparer på varmen.

Siden 2010 har vi brugt omkring 150 millioner kroner på energiforbedringer. Det er mange penge, men hver gang vi sparer CO2, sparer vi også penge, så på den lange bane bliver vi belønnet for at passe på miljøet.

Statistik er jo en vanskelig sag. Hjemmeplejen kører mere i bil end i 2010 - mens vi ikke har tallene med fra Vej og Park fordi Hede Danmarks kørsel ikke kommer med i regnskabet. Men vi kan se, at de penge vi investerer er givet godt ud, og at vi er foran målene.

Forude ligger som sagt mere flis og mindre gas i fjernvarmen, men den helt rigtige løsning er geo-termi, varmt vand fra undergrunden. Det vil give billigere fjernvarme og store CO2-besparelser. Men der skal presses på politisk, – ikke alle partier har en afklaret holdning til sagen.

Når vi overtager gadelyset fra Verdo kan vi udskifte de mange forældede, strømslugende lamper med LED-lys og opnå store besparelser.

Kørsel i kommunale biler vejer også i regnskabet. Løsningen er at anskaffe el- biler efterhånden som de andre skal udskiftes.

Enhedslisten  foreslår, at vi sætter målet til 50 procent mindre CO2-udledning fra kommunens aktiviteter når næste valgperiode er slut i 2021.
 

 

12. okt. 2017 - 08:56   12. okt. 2017 - 09:00

Læserbrev

af Tue Tortzen, medlem af Hillerød Byråd for Enhedslisten, formand for miljø – og teknikudvalget