22 Oct 2018  

KBH: Let skyet, 11 °C

Fingrene væk fra lejernes penge

Fingrene væk fra lejernes penge

Pengene i Landsbyggefonden er opsparet af lejerne i den almene sektor. De skal bruges til renovering af almene boliger

Regeringen vil tage lejernes opsparing til renoveringer af de almene boliger og vil fjerne og privatisere boliger i udsatte boligområder. Forhandlingerne starter snart og regeringen har angrebet hele den million mennesker, der bor i de almene boliger. Hvor vi har beboerdemokrati, fællesskaber og indflydelse på huslejen. Vi har ingen udlejer, der tjener på vores husleje, men livsvilkår kan blive forringet af regeringer.

Udsatte boligområder kan blive meget attraktive bydele, men det kræver penge til renovering og en målrettet social indsats. 

Landsbyggefondens pulje til renoveringsstøtte er alt for lille i forhold til behovet. De ansøgte projekter mangler cirka 13,6 milliarder kroner. Derfor skal rammen for Landsbyggefonden forhøjes for at få nedbragt ventelisten. Regeringen vil i stedet skære ned og bruge penge på nedrivninger.

Mange mennesker er i årtier igennem kommunen blevet hjulpet til at flytte ind i en almen bolig. Kommunen burde også have anvisningsret til private udlejningsboliger og der bør oprettes ventelister til alle udlejningsboliger. På den måde ville vi lettere kunne undgå at mennesker med sociale problemer og arbejdsløse udelukkende bliver samlet i socialt udsatte boligområder.

Regeringen vil omlægge lånene i de almene boliger til billigere statsgaranterede lån, men lejerne får ikke nedsættelse af huslejen.

Partierne bag forsvarsforliget vil i stedet bruge de sparede udgifter til kampfly. Enhedslisten arbejder for at de billigere lån kommer lejerne til gode. Det vil kunne sikre en huslejenedsættelse på ca. 3000 kroner om året.

Regeringen kalder 25 boligområder for ghettoer og forsøger at italesætte, at parallelsamfund skal bekæmpes med hårdere straffe og privatiseringer af boliger.

Enhedslisten vil afskaffe den såkaldte ghettoliste. Men der er brug for løbende at følge med i udviklingen i udsatte boligområder og i højere grad måle på og især målrette den sociale indsats for børn og unge.

Udsatte boligområder kan blive meget attraktive bydele, men det kræver penge til renovering og en målrettet social indsats.

Regeringens planer skal stoppes for at sikre den gode udvikling. Jeg vil opfordre beboerne, boligforeninger, lejerbevægelser, organisationer og partier til at være med i kampen.

Forkortet af redaktionen

06. apr. 2018 - 08:03   06. apr. 2018 - 08:10

Læserbrev

af Søren Egge Rasmussen MF, boligordfører for Enhedslisten