25 Jun 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 20 °C

Finanslovsaftalen 2019 er umenneskelig

Finanslovsaftalen 2019 er umenneskelig

Den nye finanslov for 2019 er direkte diskriminerende i forhold til flygtninge. Det nye begreb "Hjemrejseydelse" Viser at hensigten er direkte diskrimination.

Regeringen mener, at flygtninge skal opbevares i kommunerne uden retskrav på en permanent bolig til de kan hjemsendes – eventuelt med tvang.
FOTO: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
1 af 1

SOS Racisme fordømmer finanslovsaftalen 2019, fordi den først og fremmest har til formål at behandle flygtninge umenneskeligt. Finanslovsaftalen er endnu et skridt på vejen til at opfylde Udlændinge- og Integrationsministerens mål om at gøre tålt ophold "så utåleligt som muligt" – det vil sige så modbydeligt som muligt.

Integrationsydelsen, der især fattiggør børnefamilier, erstattes af en "hjemrejse"ydelse, der for børnefamilier er 2.000 kroner lavere per måned. 

Selv om kun ganske få kommer til Danmark som asylansøgere – sidste år tre procent af dem, der fik opholdstilladelse - vil regeringen hjemsende alle slags flygtninge.

Regeringen og DF vil gennemføre et såkaldt "paradigme" skift: Flygtninge skal opbevares i kommunerne uden retskrav på en permanent bolig til de kan hjemsendes – eventuelt med tvang.

Integrationsydelsen, der især fattiggør børnefamilier, erstattes af en "hjemrejse"ydelse, der for børnefamilier er 2.000 kroner lavere per måned. For familier med flere børn vil integrationsydelsen normalt være for lav til at opretholde et liv på et eksistensminimum, og det er i strid med Grundloven ifølge Institut for Menneskerettigheders rapport. Det bliver sværere for flygtninge at få tillægsydelser for eksempel til livsvigtig medicin, fordi statsrefusionen af tillægsydelser til flygtninge bliver stoppet.

Diskriminerende aftale

Aftalen er direkte og indirekte diskriminerende, da den især rammer flygtninge. Det nye navn "hjemrejse"ydelse fortæller, at hensigten er direkte diskrimination: den lave ydelse er møntet på at få flygtninge til at rejse væk hurtigst muligt. Den hidtidige "integrationsydelse som er cirka halvdelen af kontanthjælpen, har især ramt flygtninge, omend den også rammer relativt få danske statsborgere.

Flygtningekonventionen kræver, at man giver flygtninge samme forhold som egne statsborgere på de fleste områder. Danmark er ikke længere interesseret i, at flygtningene bliver integreret – de skal bare sendes hjem – på trods af at en flygtning ifølge FN i gennemsnit har behov for beskyttelse i 17 år.

Finanslovsaftalen krænker Den Europæiske Menneskerettighedskonvention:

Artikel 3: Ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf ved anbringelse af visse afviste asylansøgere på Lindholm med opholds-, underretnings- og meldepligt, og med helt uproportionale fængselsstraffe for overtrædelser af de nævnte pligter, - samt ved tilbagesendelse af flygtninge til lande som Somalia og Afghanistan og andre lande præget af vilkårlig vold.

Familiesammenføring

Artikel 8: Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.

Kvoter for familiesammenføring til flygtninge vil medføre en urimelig og uforudsigelig lang ventetid, hvor familien er adskilt.

Regeringen og DF støttet af Socialdemokratiet har allerede gennemført flere udlændingelove, der overtræder menneskerettighederne. Dansk Folkeparti ønsker at trække Danmark ud af menneskerettighedskonventionerne, og regeringen har forsøgt at stække Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols magt. Aftaleparterne ved udmærket, at Finanslovsaftalen overtræder Den Europæiske Menneskerettighedskonventionen og dermed dansk lov.

Formålet med menneskerettighederne er at beskytte det enkelte menneske mod overgreb fra staten. SOS Racisme opfordrer ansvarlige politikere og de danske medier til at sige fra over for umenneskeligheden og stå vagt om menneske­rettighederne!

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


12. dec. 2018 - 08:03   12. dec. 2018 - 08:10

Læserbrev

fra SOS Racisme