22 Jul 2018  

KBH: Spredte skyer, 16 °C

Fattigdom, had og misundelse

Fattigdom, had og misundelse

Liberalismen forarmer menneskene og driver de laveste instinkter frem i folks holdninger. Det er ikke et rigt samfund værdigt.

Fra en af de mange velfærdsdemonstrationer i København.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Vi ser det igen og igen, når højrefløjen i dansk politik kommer til magten. Engang havde vi et samfund, hvor der var plads til omsorg for de svageste.

Men neoliberale kræfter er lykkedes med at splitte sammenholdet i det danske samfund. Hvordan kan det ske?

Syge og svage mennesker piskes igennem det ene ressourceforløb efter det andet.

Det er lykkedes at bilde befolkningen ind, at der ikke er ”råd” til at beskytte de svageste i samfundet.

Det passer ikke. Danmark er et rigt land med en nettoformue på 3600 milliarder kroner i 2017.

Har vi ikke råd?

Alligevel er mantraet fra den borgerlige fløj, at der ikke er råd. Fattigdommen er stigende i det danske samfund. Hvordan kan det hænge sammen med, at det danske samfund siden 2009 bare er blevet rigere og rigere? Det kan efter min mening kun tilskrives den neoliberalistiske tankegang.

Desværre er det gamle hæderkronede arbejderparti Socialdemokratiet knapt så hæderkronet mere. Socialdemokratiets nuværende formand Mette Frederiksen opfandt i sin tid som beskæftigelsesminister i Helle Thorning-Schmidts regering mantraet om, at "alle skal bidrage".

Samtidig har nogle få historier om "dovne Robert" og "fattige Carina" uheldigvis ført til dyb forargelse i samfundet. Med det resultat at der er blevet indført meget stramme regler om aktivering og kontrol af arbejdsløse. Og helt umenneskelige forhold for syge og svage mennesker der piskes igennem det ene ressourceforløb efter det andet.

Kommunerne tilsidesætter rask væk speciallægeerklæringer, der påviser, at den enkelte borger faktisk ingen arbejdsevne har i behold. Kommunernes lægekonsulenter er oftest af den opfattelse, at der er en minimal chance for, at der kan findes en ubetydelig restarbejdsevne, der med djævelens vold og magt skal udnyttes.

Hetz mod de handicappede

Der tegnes fra liberal side et billede af, at Danmark på det nærmeste er overbefolket af snyltere. Det er desværre i den grad lykkedes at forvandle Danmark fra et samfund, hvor vi solidarisk tog os af de svageste, til et samfund, hvor man nu skal opleve, at selv handicappede bliver mødt med misundelse og kommentarer om, at "det er folk som dig, der nasser på samfundet".

Den neoliberalistiske bølge har altså nu ført til, at selv folk med betydelige handicaps eller forældre til handicappede børn bliver antastet på gaden.

Er det rimeligt i et samfund, hvor virksomheder i perioden 2010-16 har udbetalt udbytte til ejere og aktionærer på 938 milliarder kroner. Og hvor vi samtidig oplever, at milliarder og atter milliarder af kroner forsvinder i skattely.

Man kan efter min mening konstatere, at kun på et punkt er Danmark blevet fattigere, nemlig på medmenneskelig omsorg. Der er set fra mit synspunkt to årsager til dette: neoliberalismen og populismen.

Jeg mener, det er skammeligt!

27. nov. 2017 - 08:47   27. nov. 2017 - 15:06

Læserbrev

af Claus Højsgaard, Tønder, kontaktperson for Enhedslisten