18 Aug 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

Førtidspensionister udnyttes

Førtidspensionister udnyttes

Der er ikke mange, der bekymrer sig om, at førtidspensionister faktisk går rundt på det danske arbejdsmarked og fungerer som løntrykkere.

FOTO: PN
1 af 1

Kære Arbejderen

Den anden dag læste jeg "Arbejderen mener": "Frivilligt arbejde er løndumping" på jeres hjemmeside. I skriver, at overskriften er strammet lidt. Jeg mener bestemt ikke, det er at stramme den.

Når jeg snakker med andre førtidspensionister, hører jeg igen og igen, at de enten ikke får løn eller kun får meget lidt for det arbejde, de udfører.

Det er ikke kun de arbejdsløse og folkepensionisterne, som kommunerne udnytter til billig eller gratis arbejdskraft.

Mens fagforeningerne kæmper for mindre ulighed på arbejdsmarkedet, går rigtig mange førtidspensionister rundt på de danske arbejdspladser til enten ingen eller en meget lille løn. 

Vi bliver glemt

Fagforeningerne glemmer vist, at førtidspensionister også kan være en lønkamp værd.

Jeg er selv førtidspensionist, og har de sidste fire år haft et job med løntilskud til førtidspensionister. Jeg arbejder i et vaskeri på et plejehjem i ni timer om ugen fordelt på tre dage. Et job, som jeg tjener 60 kroner i timen på. For mig betyder det, at jeg får løn for mit arbejde, at jeg føler min leder påskønner mit arbejde og ikke udnytter min arbejdskraft. 

Når jeg snakker med andre førtidspensionister, og snakken så falder på arbejde og løn, hører jeg igen og igen, at de enten ikke får løn eller kun får meget lidt for det arbejde, de udfører.

Det gør mig virkelig rasende.

Når jeg så spørger dem, hvorfor de ikke brokker sig eller kræver en løn, lyder svaret som oftest: Det tør de ikke, da de så er bange for at miste deres arbejde.

Gratis arbejde

Men jeg møder også dem, der ikke føler, de har ret til at få løn, de får jo deres pension. Jeg mener bare ikke, at det kan være rigtigt, at bare fordi vi som førtidspensionister har vores pension, så skal vi arbejde gratis. Vores arbejde er vel lige så godt som vores kollegers arbejde.

Hvordan kan vores samfund på den ene side sige, at hvis du er førtidspensionist, så behøver vi ikke give dig løn ved siden af din pension. Men hvis du er ung på SU eller folkepensionist arbejder du på overenskomstmæssig løn, selv om de også er på en offentlig ydelse – er det ok? Alle har vel ret til løn for deres arbejde.

Jeg mener at førtidspensionisters løn- og arbejdsvilkår er lige så vigtige at sikre, da det er en lovlig form for social dumping.

Så kære fagforeninger, tag og træk i arbejdstøjet. Og tag ud og se på løn- og arbejdsforholdene for de mange førtidspensionister. De gør hver dag det, de kan, ude på det danske arbejdsmarked. Og kæmp så deres sag. Vi vil ikke udnyttes, vi vil værdsættes på lige vilkår med vores kolleger.

 

 

16. nov. 2017 - 08:43   16. nov. 2017 - 08:50

Læserbrev

af Charlotte Pedersen, Skjern, førtidspensionist