21 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 4 °C

EU og den danske budgetlov

EU og den danske budgetlov

Hvad har EU med overenskomster og velfærd at gøre? Det har EU, fordi rammerne for den danske lovgivning udstikkes af EU.

I Lederen i "Arbejderen" den 24-26 august spørges der polemisk: "Hvorfor skal EU overhovedet blandes ind i den danske budgetlov?"

Jeg vil gerne svare på det, selv om det vist er et retorisk spørgsmål.

”Finanspagten” blev senere godkendt af Folketinget, og den blev udmøntet i den danske lovgivning som budgetloven.

Da Helle Thorning Schmidt var blevet statsminister, tog hun dagen efter til Berlin, hvor hun erklærede, at hun var europæer og underskrev "Finanspagten", som er for bestandig og uopsigelig.

Den betyder, at Danmark frivilligt underlægger sig de samme krav som Eurolandene, selv om vi som bekendt ikke har Euro i Danmark.

”Finanspagten” blev senere godkendt af Folketinget, og den blev udmøntet i den danske lovgivning som budgetloven!

I den står der blandt andet, at EU skal forhåndsgodkende den danske finanslov, og der stilles en lang række krav til den om blandt andet nedskæringer af sociale ydelser og pensioner.

Kort efter fik Helle Thorning Schmidt vedtaget i Folketinget, at folkepensionsalderen skulle hæves gradvist.

Lederen slutter med at sige: "Derfor må budgetloven bekæmpes."

Tjaa, det er jo ikke så let, når "Finanspagten" ikke kan opsiges, så jeg synes vi i stedet for skal opsige vores medlemskab af EU og følge briterne ud af EU.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


07. sep. 2018 - 08:21   07. sep. 2018 - 08:30

Læserbrev

af Kit Aastrup, Aarhus