21 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 23 °C

EU’s Bankunion truer Danmarks grundlov

EU’s Bankunion truer Danmarks grundlov

Bankunionen er uden en foregående folkeafstemning i åben strid med Grundlovens paragraf 20.

FOTO: Ralph Orlowski/Reuters/Scanpix
1 af 1

EU’s bankunion tillader lukning af danske banker, hvilket er en afgivelse af suverænitet. Et dansk ja til EU’s Bankunion kræver en folkeafstemning, fastslår professor ved Copenhagen Business School, Jesper Rangvid, til Børsen under overskriften "Grundlov truer dansk ja til bankunion".

Vi må kræve, at politikerne holder sig stramt til Grundloven og ikke tillader at de vedtager en Bankunion for lukkede døre i Folketinget

Professor Jesper Rangvid fastslår: "Danmark står uden for euroen, derfor kan vi ikke deltage i beslutninger i styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB). Hvis ECB kræver lukning af en dansk bank - hvad ECB kan, hvis vi indtræder i Bankunionen - er der tale om suverænitetsafgivelse og det kræver vedtagelse efter Grundlovens paragraf 20, hvorefter der skal være folkeafstemning, medmindre 150 af Folketingets medlemmer stemmer for forslaget, hvilket ikke er muligt".

Ifølge rapporten skal Europluspagten og Finanspagten – som er to pagter de danske politikere har tilsluttet sig bag om ryggen på den danske befolkning og uden folkeafstemning, indskrives i EU-traktaten, som danner det juridiske grundlag for projektet. Derfor er Bankunionen uden en foregående folkeafstemning i åben strid med Grundlovens paragraf 20.

Finanspagten er en mellemstatslig pagt, som kræver, at de deltagende lande skal indføre en budgetlov med faste fireårige lofter over de offentlige udgifter i den danske stat - også for regioner og kommuner -  samt en automatisk straffemekanisme, der træder i kraft, hvis lofterne overskrides.

Europluspagten er kun obligatorisk for eurolandene, men hvis "vores" danske politikere indtræder i Bankunionen, vil dette også være gældende for Danmark.

Trods politikernes voldsomme pres var det afgørende for os og vore børns fremtid, at vi stemte NEJ til retsforbeholdet. Vi må nu og i al fremtid kræve, at politikerne holder sig stramt til Grundloven, og ikke tillade at de vedtager en Bankunion for lukkede døre i Folketinget.

22. dec. 2017 - 08:32   22. dec. 2017 - 08:40

Læserbrev

af Anders Liljensøe, Glamsbjerg