29 Mar 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 3 °C

Esbjerg Kommune og ytringsfriheden

Esbjerg Kommune og ytringsfriheden

Kongensgade i Esbjerg er Danmarks længste gågade. Så der skulle være plads nok til uddeling af Arbejderen her. Det vil Esbjerg Kommune imidlertid ikke acceptere, men ser gennem fingre med, at Jydske Vestkysten deler aviser ud. Ytringsfriheden har trange kår i Esbjergs gågade.
FOTO: danemarca.dk
1 af 1

Esbjerg kommune har sagt nej til en ansøgning fra Arbejderen om at uddele gratis aviser på gågaden i Esbjerg.

Kommunistisk Parti i Sydvestjylland havde ellers i god tid indsendt en skriftlig ansøgning til både Syd- og Sønderjyllands Politi og Park og Vej i Esbjerg kommune. Ret hurtigt kom der en tilbagemelding fra politiet, der kunne meddele, at de ikke havde nogen indvendinger mod aktionen.

Men cirka en uge før arrangementet ringede overassistent Leif Dahl Pedersen, Esbjerg Kommune, for at give et telefonisk afslag på ansøgningen. Som baggrund for sit afslag angav Dahl Pedersen, at de ikke bare kunne give tilladelse til alle og enhver til at bruge byens gader og veje gratis.

Han blev efterfølgende gjort opmærksom på, at Jydske Vestkysten, Nordjysk Elforsyning og et mobiltelefonselskab flere gange havde stillet en bod op i gågaden for at faldbyde deres produkter til de forbipasserende. Han svar var et kort "nå - og hvad så?" Overassistenten blev under telefonsamtalen gjort opmærksom på, at Arbejderen og Kommunistisk Parti ikke agtede at betragte sagen som afsluttet med afslaget.

Ytringsfriheden

I en skriftlig klage udbad arrangørerne sig en redegørelse om lovgrundlaget for Dahl Pedersens beslutning. Ligeledes gjorde man opmærksom på grundlovens paragraf 77, der handler om ytringsfriheden, og om det at forhindre denne i at blive udnyttet, hvilket var arrangørernes opfattelse. Ordret siger paragraf 77 følgende:

"Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forbyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres."

I mellemtiden var Dahl Pedersen taget på ferie, og hans telefonsvarer henviste til en kontorelev, der naturligvis ikke kunne behandle klagen færdig. Derfor valgte arrangørerne af aktionen at rette henvendelse direkte til den øverste chef for Park og Vej i Esbjerg, Preben Raben Nebeling, der efterfølgende lovede at drøfte sagen med Dahl Pedersen, når han kom tilbage fra ferien.

Han kunne samtidig oplyse, at Jydske Vestkysten, Nordjysk Elforsyning og et par telefonselskaber havde solgt deres varer i gågaden i Esbjerg, men at de havde gjort det uden at indhente tilladelse fra kommunen - og der ikke var blevet skredet ind over for det.

Til spørgsmålet, om Arbejderen så kunne regne med, at kommunen heller ikke ville skride ind over for dem, var svaret: "Det er jeres tolkning." 

Mød os på gågaden

En efterfølgende undersøgelse har vist, at det ikke er Esbjerg Kommune, der træffer beslutning om, hvem der må færdes i gågaden med det formål at foretage agitation for aviser og dagblade, nødhjælpsorganisationer og religiøse sekter. Beslutningen herom er alene Handelsstandsforeningens udvalg i gågaden, der siger, at den omtalte agitation blot ikke må være til ulempe for de forretningsdrivende og deres kunder.

Kommunistisk Parti har ved mange tidligere lejligheder flere steder i Esbjerg gjort opmærksom på Arbejderens eksistens. Tidligere foregik det foran supermarkeder og ved flere lejligheder indendørs, når vinterkulden huserede. Man har aldrig tidligere mødt den modstand fra Esbjerg Kommune, som man mødte nu. En modstand, der øjensynlig skyldes en enkelt skrankepaves rullen med de muskler, han ikke har.

Kommunistisk Parti i Sydvestjylland vil derfor være at finde på gågaden og torvet i Esbjerg den 27. oktober fra klokken 10 om formiddagen, til det tynder ud i gadens lørdagsliv.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


27. okt. 2012 - 17:40   27. okt. 2012 - 17:45

Læserbrev

af Freddy Wedel, Bredebro