15 Nov 2018  

KBH: Overskyet, dis, 9 °C

Enhedslistens udvikling

Enhedslistens udvikling

I de seneste år har flere partier gennemgået en højredrejning. Det gælder især Socialdemokratiet og SF. Men det virker som om, det også gælder for Enhedslisten.

Fra Enhedslistens årsmøde besluttede, at hovedtemaet ved det næste folketingsvalg skal være miljøet.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

For nogle år siden fortalte en forsker i Deadline, at undersøgelser havde vist, at jo mere politikken trækkes mod højre jo mere højreorienteret bliver befolkningen og de politiske partier.
Det er i god overensstemmelse med den hastige bevægelse fra venstre til højre, som især SF og Socialdemokratiet har taget. 

Det ser desværre også ud til at være sket med Enhedslisten. Budskabet fra Enhedslisten på det just overståede landsmøde var, at næste folketingsvalg skulle være et miljøvalg. 

jo mere politikken trækkes mod højre, jo mere højreorienteret bliver befolkningen og de politiske partier.

Det er ikke sådan, at miljøet mangler mediernes og de politiske partiers bevågenhed. Ved at prioritere et område risikerer man ofte, at der er vigtige samfundsemner som som for eksempel økonomi-  og fordelingspolitik (især spørgsmål om ulighed). der forsvinder i glemslen. 

Det virker som om Enhedslisten har købt den ultraliberalistiske øknomiske politik, som blandt andet har medført, at det er gået den forkerte vej med hensyn til fordeling af velstanden, væksten i uligheden og forringelserne af lønmodtagernes vilkår  på grund af krav om privatisering af offentlige opgaver fra EU.

Hertil skal ikke glemmes et mangelfuldt demokrati, hvor befolkningernes demokratiske indflydelse er minimal. Og et ønske hos nogle EU-lande om at gøre EU til en militærmagt.

Det virker besynderligt, at Enhedslisten ikke vil tale om udmeldelse af EU i forbindelse med valget til EU-parlamentet. Med den noget søgte begrundelse, at der skulle være et flertal i befolkningen på 75 procent, der ønsker en forbliven i EU.

Hvis mange af dem, der igennem tiden har kæmpet for et mere socialt retfærdigt samfund, indtog den holdning, at de ikke ville tale om de emner, der er deres politiske mål, så var mange forandringer slet ikke sket.

Det havde været mere reelt at være ærlig og ikke så lunken i forhold til et system, der ligger langt fra mål om socialt ansvar, solidariet og reel indflydelse på de retsregler, der regulerer levevilkårene.

Forkortet af redaktionen

23. maj. 2018 - 08:34   23. maj. 2018 - 08:40

Læserbrev

af Kim Nielsen, Køge