26 May 2019  

KBH: Overskyet, 12 °C

En fordrejet debat som skaber splittelse

En fordrejet debat som skaber splittelse

Formålet med forslaget om tidligere tilkendelse af folkepension for syge og nedslidte er at dreje debatten væk fra den rå beslutning i 2012, som var at gøre det rigtig svært at opnå tilkendelse af førtidspension.

Kristian Jensen og Lars Løkke Rasmussen i debat på Venstres EU-landsmøde i Bella Center i København 2. marts.
FOTO: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019
1 af 1

Kristian Jensen (V) har skabt splittelse i befolkningen ved at fremkomme med sit forslag om tidligere tilkendelse af folkepension (tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet).

Tænk, hvis der i Folketinget var et parti, der kunne samle et flertal om at føre førtidspensionen tilbage til sin oprindelige udformning.

Sagen er meget enkel. Da Socialdemokratiet, SF, Radikale, Venstre, Konservative og Liberal Alliance i 2012 vedtog en reform af den hidtil gældende førtidspension, var den egentlige grund, at syge og nedslidte mennesker skulle lægge ryg til, at disse folketingsmedlemmer, i hvis ordforråd ordet "værdighed" ikke findes, kunne spare 1,9 milliarder kroner. De skulle i stedet anvendes til medfinansiering af udgifter forbundet med realiseringen af regeringens uddannelses- og forskningsmålsætninger, hvilket skulle vurderes i 2020.

En rå beslutning

Formålet med forslaget om tidligere tilkendelse af folkepension for syge og nedslidte er at dreje debatten væk fra den rå beslutning, det i 2012 var at gøre det rigtig svært for nedslidte og syge mennesker at opnå tilkendelse af førtidspension. Nedværdigende og ydmygende at skulle slæbes igennem såkaldte ressourceforløb og så videre. Forløb der som oftest munder ud i afslag og social deroute. Fornedrelse.

Og hvilket beløb har Kristian Jensen med flere planlagt om størrelsen på det beløb, de omtalte mennesker kan trække sig tilbage med? Ikke et beløb der svarer til den tidligere førtidspension, vel? Der er ingen grænser for "det høje ting", som ønsker at forhøje pensionsalderen til 68 år.

Deres egen pension er sikret

Nu har man jo aldrig hørt om, at folketingsmedlemmer har måttet søge førtidspension på grund af nedslidning. Endsige opleve fornedrelse og en social deroute. Dér kan man jo sidde med fuld løn, og den er ikke så helt ringe endda – helt op i 70'erne – uden at blive slidt andre steder end på medmenneskelighed og indlevelsesevne med landets arbejdende menneskers situation.

Tænk, hvis der i Folketinget var et parti, der kunne samle et flertal om at føre førtidspensionen tilbage til sin oprindelige udformning og en økonomisk ajourført førtidspension. Tænk, hvis der var.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. mar. 2019 - 08:56   08. mar. 2019 - 09:00

læserbrev

af Hellen Gade, forhenværende socialrådgiver