22 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

For eller imod EU?

For eller imod EU?

Enhedslisten vil ved at skifte holdning til EU svigte mange af de idealer, som de har stået for.

Der har været fokus på Enhedslisten fra SF om holdningsskiftet fra at gå ind for udmelding af EU til at være mere pro-EU.

Hver gang EU udsteder direktiver, der skal gælde på arbejdsmarkedet, betyder det en indsnævring af den danske arbejdsmarkedsmodel.

Det kommer især fra grupper, som betegner sig selv som socialister eller påstår at bekæmpe social ulighed og fattigdom, og som desuden ynder at fortælle vælgerne, at de går så meget ind for demokrati, at beslutninger og afgørelser om menneskers levevilkår skal træffes så tæt på borgerne aom muligt.

Det er svært at få til at harmonere med, at EU's fundament er kapitalisme. Beslutninger bliver truffet langt borte fra vælgerne, og de er meget besværlige eller næsten umulige at ændre.

Den nyliberale politik

Det er blandt andet baseret på en rendyrket kapitalistisk tankegang, hvilket den frie bevægelse af varer og kapital er et godt eksempel på.

Desuden er den ultraliberale økonomiske politik traktatfæstet som den eneste sande økonomiske politik. Den fører til øget ulighed og fattigdom.

Det er tankevækkende, at hovedparten af velstandsstigningen de sidste mange år er gået til den rigeste del af befokningen.

SF var mere end villige til at lægge stemmer til anbefalinger fra EU-kommissionen om nedskæringer på det sociale område.

SF siger, de er internationalister, men det har ikke ret meget med internationalisme at gøre, når SF vælger at stå sammen med 27 - lande i EU mod resten af verden.

Internationalismen

En socialistisk Internationalisme må betyde solidaritet med andre landes befolkninger uden at være afgrænset af stormagtsdrømme.

Hver gang EU enten med eller mod danske stemmer kan udstede direktiver, der skal gælde på arbejdsmarkedet, betyder det en indsnævring af den danske arbejdsmarkedsmodel.

Det er et demokratisk problem, når der bliver trukket regler ned over et land, hvor der ikke er flertal for disse i befolkningen.

Det ser ud til, at Enhedslisten har underlagt sig presset. Nu taler man ikke længere om, at Danmark skal udmelde sig af EU. Nu skal man sammen med andre venstrefløjspartier i EU ændre traktaterne.

Man skal aldrig sige aldrig, men det er usandsynligt, at magthavere vil være med til at ændre reglerne. Derimod ender det ofte med, at dem, der tidligere har kunnet se skævhederne og uretfærdighederne ved systemet bliver en meget aktiv part i systemet.

SF er et godt eksempel herpå. De har accepteret centralisering af magten, og at det er lønmodtagerne og de svageste, der skal levere grundlaget for store profitter,.Samtidig begrænser de den internationale solidaritet til kun at omfatte en afgrænset gruppe i Europa.

Enhedslisten vil ved at skifte holdning til EU svigte mange af de idealer, som de har stået for. Det vil ikke alene være til skade for mange, men man risikerer også at skubbe mange over mod de yderste højreorienterede partier og bevægelser. 

Miljø, kriminalitetsbekæmpelse, fattigdomsbekæmpelse og bedre fordeling af jordens ressourcer er - om man kan lide det eller ej - grænseløst.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


21. aug. 2018 - 08:03   21. aug. 2018 - 08:10

Læserbrev

af Kim Nielsen, Køge