15 Oct 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 16 °C

Elbilen - det bæredygtige svar?

Elbilen - det bæredygtige svar?

Hvis den milliard biler, der aktuelt kører rundt i verden, skal køre på lithium-batterier, skal vi bruge mere cobolt, end der findes i verdens kendte reserver.

FOTO: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
1 af 1

Transport af mennesker og varer er en væsentlig kilde til udledning af CO2, der ændrer klimaet. Hvad angår transporten på land, anses elbilen for at være løsningen på problemet.

Med elbiler undgår vi også luftforurening med partikler og kvælstofoxider, der på global basis forkorter livet for et milliontal af mennesker. Men kigger man lidt nærmere på det, er det ikke så lige til.

Elkraftproduktion vil i en årrække fremover fortsat ske med en væsentlig andel af fossile brændstoffer.

Bilkørsel kræver fortsat tilførsel af energi. Elbilen får sin energi fra batterier, der oplades med strøm fra elnettet. Det vil altså sige, at der skal der produceres det mere el.

Men elkraftproduktion vil i en årrække fremover fortsat ske med en væsentlig andel af fossile brændstoffer.

I det omfang strømmen produceres ved hjælp af disse, vil CO2'en komme ud af kraftværkets skorsten i stedet for ud af udstødningsrøret.

Selve produktionen af bilen (og tilhørende ekstra vindmøller med videre) giver også CO2 og medfører forurening.

Batteriets begrænsninger

Så er der batteriet. Til elbiler er lithium-batteriet det foretrukne. Batteriet kræver per bil mellem 10 og 20 kilo cobolt.

Hvis den milliard biler, der aktuelt kører rundt i verden, skal køre på lithium-batterier, skal vi bruge mere cobolt, end der findes i verdens kendte reserver på otte millioner ton. 

Her vil liberalisten smile overbærende:

Hvis prisen på cobolt stiger for meget på grund af manglende tilførsel til markedet, vil ny forskning og vores fleksible og omstillingsparate industri udvikle det coboltfri batteri, eller noget helt andet endnu mere smart.

Utvivlsomt. Men her er der lige grund til at standse op et øjeblik. Hvorfor snakker vi elbiler? 

Fordi vores udslip af CO2 er på vej til at ramme loftet, hvor klimaændringer er blevet en alvorlig trusel mod mennesket. Derfor har vi fokus på andre kilder til energi.

Atomkraften var længe set som et alternativ, men også her nærmer vi os et loft, der er sat af problemer med at håndtere store mængder radioaktivt affald og risiko for havari.

Nu satser vi på vedvarende energi. Mulighederne for udnyttelsen af vandkraft har en naturlig grænse.

Profitjagten styrer

Det er sol og vind, der skal levere energi til verden på et stadigt stigende niveau. Udviklingen af teknologi er fantastisk, og elbilen er isoleret set et fremskridt, men alligevel:

Liberalistens profitstyring jager os fra tue til tue - længere ud i mosen. Så liberalisten har snarere grund til at få nervøse trækninger.

For der er andre løsninger end at producere en milliard elbiler - et antal, der ved fortsat trods såkaldt ”grøn vækst” kun er et udgangspunkt.

Men det er løsninger, der undsiger det liberale evangelium. For eksempel:

En stærk udbygning og billiggørelse af den kollektive transport, en politik for lands- og byplanlægning, hvor spekulativt forøgede priser og boligmangel ikke tvinger folk til at bosætte sig langt fra arbejdspladsen.

Et stop for reklameidiotiet, hvor besiddelsen af den sidste nye bilmodel og flyrejser til fjerne paradiser søges gjort til livets indhold og et stop for kapitalens shopping efter billigste arbejdskraft rundt i verden. 

Så undgår vi, at varerne transporteres i tusindvis af kilometer, inden de når forbrugeren.

01. maj. 2018 - 08:59   01. maj. 2018 - 09:00

læserbrev

af Anders Bjerre Mikkelsen, Aarhus, civilingeniør og medlem af Kommunistisk Parti