21 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 4 °C

DSB's planlagte nedtur

DSB's planlagte nedtur

Passagererne oplever en stadig dårligere togdrift, mens de ansatte oplever en stadig ringere mulighed for at levere service.

FOTO: Leif Jørgensen/CC BY-SA 4.0
1 af 1

Vi ansatte i DSB har et arbejde, hvor vi hver dag ønsker at yde god service til passagerne. Det forsøger vi, men det er efterhånden totalt umuligt, for passagererne oplever, at togdriften bliver ringere og ringere. Hver dag opstår der dårlige oplevelser, for ikke at sige konflikter. Eksempelvis om tog der hænger i laser, og toiletter der ikke virker.

På DSB's vedligehold- og klargøringscentre mangler der konstant mandskab og reservedele. Til tider bruges der gaffatape.

Det blev oplevet af en ældre mand, der foran medpassagerer tissede i bukserne. Andre vælger som sidste udvej at bruge skraldespanden.

Imens lader de deres frustration gå ud over udpint togpersonale, som med tårer i øjnene må beklage, at de intet kan stille op.

Gaffatape

Ude på DSB's vedligehold- og klargøringscentre forsøger de ansatte på samme måde forgæves at levere den forventede vare og få de defekte ting på toget bragt i orden.

Men der mangler konstant tilstrækkeligt mandskab og reservedele, og de må til tider bruge alternative løsninger som gaffatape.

Alle disse ting sker på grund af en politisk beslutning om urimelige besparelser og såkaldte effektiviseringskrav på lige fod med dem, man ser på landets hospitaler.

Eller som det, der ødelagde Post Danmark, og som til sidst vil føre til DSB's eget selvmord og afvikling – for det hele bider sig selv i halen. Er DSB's død så passagerernes og de ansattes ønske?

Nej, det viser undersøgelser, at det ikke er. Men hvis er det så?

DSB har i øjeblikket en ledelse, som transportminister Ole B. Olesen roser i medierne, imens han i selv samme medier fejlagtigt udstiller/tilsviner en togkontrollør, som har fulgt ledelsens instrukser ved udskrivning af en bøde for manglende billet.

Ledelsen rejser rundt hos medarbejderne ved indkaldte seminarer og holder såkaldte dialogmøder, hvor dialogen er ensrettet og kun handler om én ting: At tilsvine og udstille de ansattes fagforening, Dansk Jernbaneforbund, som utroværdig, fordi forbundet har tilladt sig at sætte spørgsmålstegn ved DSB's opsigelser af overenskomster og aftaler.

Udliciteringen forestår

Det sker i forbindelse med, at DSB's ledelse sammen med Finansministeriet har valgt at melde DSB ind i Dansk Industri for at gøre det lettere, når vores allesammens togdrift skal udliciteres.

Udlicitering er der ikke nogen tvivl om! Det har transportminister Ole B. Olesen jo selv gjort opmærksom på er regeringens plan. Det gjorde han ved udmeldingen om aftalen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om den kommende udlicitering af DSB's og vores allesammens guldkalv, S-toget.

S-togene servicerer mere end 60 procent af DSB's passagerer, svarende til 300.000 rejser om dagen. Denne beslutning er taget stik imod passagerernes ønsker, som vist i en spørgeskemaundersøgelse udført af Forbrugerrådet TÆNK.

Så DSB's fald og de store forringelser for både ansatte og passagerer skyldes helt og holdent politisk vilje og planen om udlicitering. Det er planlagt, udspekuleret spin.

Jeg håber med dette indlæg at fremme en forståelse mellem passagerer og ansatte i DSB, en forståelse af at det ikke er dem og os, der er problemet!

Det hele beror på en dårlig politisk beslutning om, at DSB i fremtiden skal udliciteres. Derfor er der brug for, at vi står sammen for at undgå en togdrift, som eksempelvis ses i England, hvor driften er elendig, billetpriserne himmelhøje, og de ansattes løn og arbejdsvilkår er i bund.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


31. okt. 2018 - 08:59   31. okt. 2018 - 09:00

Læserbrev

af Kim Olesen, ansat i DSB vedligehold, medlem af Enhedslisten