25 Jun 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 19 °C

DSB's arbejdsmiljø er til gavn for os alle

DSB's arbejdsmiljø er til gavn for os alle

Jo flere der tager toget, og jo mere gods der sendes med jernbanen, des bedre plads vil der blive på vore veje, og miljøet omkring os vil blive renere.

DSB er en privat virksomhed ejet af den danske stat, os alle sammen, drevet af ansatte embedsmænd og de folkevalgte politikere.

Det er ikke menneskeligt naturligt at møde på arbejde på en ny tid både nat og dag. 

En så stor statsejet virksomhed med en meget stor indflydelse på hele det danske samfund, ejernes liv, førlighed og det samlede miljø, bør  drives uden hensyn til det omkringliggende samfund og ejernes, brugernes, de ansattes moral.

Hele det danske samfund er afhængig af, at befolkningen og erhvervslivet bruger jernbanen mest muligt.

Jo flere der tager toget og jo mere gods der sendes med jernbanen, des bedre plads vil der blive på vore veje, og miljøet omkring os vil blive renere.

Det er ikke menneskeligt naturligt at møde på arbejde på en ny tid både nat og dag. Det er betingelserne for de mennesker, der skal sikre os en sikker og miljørigtig transport, igennem hele Danmark.

Vi har brug for at de møder ædru, friske og motiverede på arbejde på alle tider af døgnet, derfor skal der tages et meget stort hensyn til deres ferie- og arbejdsfordeling, således at også deres familier kan leve med dette meget uregelmæssige liv.

Hvis det skaber et bedre arbejdsmiljø, at medarbejderne, der har denne belastning inde på livet og mærker ulemperne, deltager i ferie- og arbejdsfordelingen, er der vel ikke nogen grund til at tage dette stærk motivationsgivende arbejdsområde fra dem.

Hvis ledelsen i DSB og ejernes repræsentanter, de folkevalgte i Folketinget ønsker at denne stærkt motivationsfremmende planlægningsopgave skal tages fra medarbejderrepræsentanterne var det måske en god ide at konsultere psykologer og læger for at finde det bedst mulige arbejdsmiljø, de kan presse ned over medarbejderne, uden at det går ud over dem, deres familier, kunderne, miljøet og hele den øvrige del af  ejerkredsen, alle Danmarks borgere.      

                                                                     

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


12. dec. 2018 - 08:45   12. dec. 2018 - 08:50

Læserbrev

af Peer Pedersen, frederiksværk