23 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 10 °C

De nye socialdemokrater

De nye socialdemokrater

Mette Frederiksen vil vinde regeringsmagten tilbage med klassiske socialdemokratiske dyder. Har hun mon læst Enhedslistens nye principprogram?

Mette Frederiksens socialdemokrater stemmer mere med de blå end med de røde.

Socialdemokraterne har "den demokratiske socialisme" som mål, mens Enhedslisten vil erstatte kapitalismen med "et socialistisk demokrati."

Samtidigt siger hun, at kapitalismen er blevet syg, og at hun vil tilbage til "tidløse" socialdemokratiske værdier. 

Så hvad med et opgør med det kapitalistiske systems egoisme, ulighed og vækstparadigme, samt arbejde for fælleseje af produktionsmidlerne og flere offentlige stillinger og selskaber?

Det lyder som noget Enhedslisten ville forslå, men er faktisk taget fra Socialdemokratiets eget principprogram fra 1977.

Enhedslistens program

Hvis man ser på Enhedslistens nye principprogram, er der også mange ligheder med Socialdemokraternes fra 1977. 

Socialdemokraterne har eksempelvis "den demokratiske socialisme" som mål, mens Enhedslisten vil erstatte kapitalismen med "et socialistisk demokrati."

Både Enhedslisten idag og Socialdemokraterne anno 1977 opfordrer til en offensiv beskæftigelsespolitik, kortere arbejdstid, ophævelse af arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet, flere offentligt ansatte og offentlige virksomheder, fælleseje af produktionsmidlerne, stop for spekulation i jord og bolig, mindre lønforskelle, og offentligt kontrollerede banker.

Og begge opfordrer til øget lighed, grænser for vækst, international solidaritet og en mere ligelig fordeling af verdens rigdomme, samt en ny økonomisk verdensorden.

Det er med alle disse sammenfald måske ikke så mærkeligt, at mange socialdemokrater i dag stemmer på Enhedslisten. Ved folketingsvalget i 2016, var Enhedslisten ifølge Gallup det parti, Socialdemokratiet mistede flest stemmer til – to en halv gange så mange stemmer som til Dansk Folkeparti.

Hvem skal man stemme på?

Det hører selvfølgelig også lige med til historien, at Socialdemokratiet ikke sidenhen lykkes med at indfri ret mange af de nævnte mål fra principprogrammet fra 1977. Måske fordi realpolitik og regeringstrang overtrumfede de mere marxistisk-inspirerede dele af programmet?

Mette Frederiksen skal nok alligevel tage ved lære af historien fra dengang, hvis hun vil tilbage til Socialdemokratiet Classic.

Spørgsmålet er så bare: hvis Enhedslisten - der har stemt for tre socialdemokratiske finanslove og støvsuget sit principprogram for ord som "revolution" - i stigende grad er blevet partiet for demokratiske socialister á la Socialdemokratiet i halvfjerdserne, hvem skal man så stemme på, hvis man vil have socialisme?

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


05. maj. 2017 - 08:06   08. maj. 2017 - 10:07

Læserbrev

Af Peter Kenworthy, København, journalist