22 Oct 2018  

KBH: Let skyet, 11 °C

De ansvarlige er uansvarlige

De ansvarlige er uansvarlige

Vi er stærkt bekymrede for, at socialdemokraterne er så ivrige efter at optræde som et "ansvarligt" parti, at de vil stemme for et regeringsindgreb.

FOTO: Michael Drost-Hansen/Scanpix
1 af 1

Overenskomstfornyelserne på de statslige, regionale og kommunale områder er brudt sammen, og forligsmanden forsøger nu at mægle imellem parterne. Situationen er fastlåst og hvad sker der så?

Organisationerne har varslet strejke fra den 4. april 2018 for cirka 10 procent af de offentlige områder. 

Konflikten skønnes at ville koste mere end én milliard om dagen. Det, der skiller parterne udgør cirka 1,3 milliard kroner over tre år. 

Arbejdsgivernes modtræk var varsling af en meget omfattende lockout af hovedparten af den samlede offentlige sektor gældende fra den 10. april 2018. 

En mulig konflikt, ingen i bund og grund ønsker og da slet ikke de offentligt ansatte. Konflikten skønnes at ville koste det danske samfund mere end én milliard kroner om dagen.

Til sammenligning kan det nævnes, at de stridspunkter, der adskiller parterne i overenskomstforhandlingerne på det statslige område udgør cirka 1,3 milliard kroner fordelt over tre år. 

Aftalt spil?

Det er vores opfattelse, at regeringen, med de store konsekvenser en storkonflikt vil få, ønsker at retfærdiggøre et hurtigt regeringsindgreb, der for langt størstedelen er begrundet i arbejdsgivernes egen lockout.

Mistanken om aftalt spil før og under overenskomstforhandlingerne får næring og tager til i styrke.  

Vi er bekymrede for, om socialdemokraterne i deres iver for at fremstå som et ansvarligt og regeringsdueligt parti, vil støtte et regeringsindgreb. Både hurtigt, uovervejet og ukritisk.  

Socialdemokratisk støtte til et eventuelt kommende regeringsindgreb i en ellers legitim arbejdskonflikt vil efter vores begreber være det modsatte af rettidig ansvarlighed.

Hvorfor nu det, når samfundet ligger stille? Jo, fordi det er regeringen selv, der meget bevidst tager hele samfundet som gidsler og ikke mindst fordi, at regeringen og de partier, der støtter et sådant regeringsindgreb spiller russisk roulette med den danske model på hele det offentlige område.

Socialdemokraternes rolle

Hermed sættes den danske model endegyldigt ud af kraft. Og frie, fair og reelle forhandlinger bliver en illusion. Har socialdemokraterne overhovedet overvejet, hvilke konsekvenser dette ville kunne få?

Vi kan naturligvis ikke bakke op om et sådant regeringsindgreb og vil på det kraftigste advare socialdemokraterne om at indgå aftaler om indgreb med regeringen. Skulle det alligevel ske vil et fremtidigt samarbejde med socialdemokraterne være mere end problematisk. 

Partiformand Mette Frederiksen talte i oktober måned på HK’s Forbundskongres. Her sagde hun: "Vi står over for det mest enkle spørgsmål. Skal vi styrke eller svække den samfundsmodel vi har i Danmark, der har gjort os til et af de mest trygge og lige samfund i verden". 

Svaret på dette enkle spørgsmål kender kun partiformanden selv. Men hvis socialdemokraterne netop ønsker at vise ansvarlighed, så gøres det kun ved at lade konflikten gå sin gang uden et ukritisk og for tidligt lovindgreb. Alt andet vil være både utroværdigt og uansvarligt. 

21. mar. 2018 - 08:31   21. mar. 2018 - 08:40

Læserbrev

Af Hans-Henrik Hansen, formand HK Kommunal Østjylland, og Bent Klim Johansen, formand HK Stat Østjylland.