12 Dec 2018  

KBH: Spredte skyer, 4 °C

Dansk selvdestruktion

Dansk selvdestruktion

Vi har skabt et samfund med stor belastning af både mennesker og natur. Det må der laves om på.

Danskerne og Danmark har store problemer med stress på grund af det hårde arbejdspres, som også delvis skyldes de lange transporttider til og fra arbejde. Samtidig lider Danmark under et stort pres på vore transportveje og en kraftig forurening fra produktion, transport og landbrugsdrift.

Det ville for både mennesker og miljø være bedre hvis produktionen blev fordelt ud til forbrugernære forbrugssteder.

Årsagen til vore dårlige miljøskabte leveforhold er den store koncentration af produktionen både lokalt i Danmark og internationalt.

Det ville for både mennesker og miljø være bedre hvis produktionen blev fordelt ud til forbrugernære forbrugssteder.

Mange industri- og landbrugsprodukter ville mere miljørigtigt kunne fremstilles lokalt, hvilket ville betyde, at eventuelle miljøproblemer lettere kunne minimeres og måske helt fjernes.

Både mennesker og miljø ville have gavn af den forbrugernære produktion, lastbil- og personbiltransporten samt miljøbelastningen på vore veje vil blive kraftigt minimeret, og langt de fleste mennesker ville få mere fritid, en tid de i dag ulønnet og med store udgifter bruger på landevejene.

Hvis denne forbrugernære produktion blev bredt ud til hele EU og den øvrige del af verden, ville mange flere kunne få arbejde hjemme og ikke søge lykken, der hvor produktionen er koncentreret, til glæde for dem selv og deres familier samt for borgerne i de områder, hvor de vil presse den lokale arbejdskraft ud.

 Vi har brug for politikere, der kan se og vil arbejde for en sådan udvikling. Ellers får vi ikke fjernet det meget store pres på mennesker og miljø, vi selv har skabt.

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


15. maj. 2018 - 08:28   15. maj. 2018 - 08:30

Læserbrev

af Peer Pedersen, Frederiksværk