22 Oct 2018  

KBH: Let skyet, 11 °C

Byggeaffald i vores private skove

Byggeaffald i vores private skove

Byggeaffald i skovene er et tiltagende problem, og ofte ser man knust byggemateriale med kemikalieindhold brugt som vejfyld i skovene.

I mange private skove landet over ser man et stadig mere og omfattende skovsvineri med byggeaffald brugt som vejfyld på skovvejene.

Det kan være galt nok, at gamle mursten, fliser, lecasten, sf-sten og knust beton bruges på vores skovveje.

Skovejerne ønsker ikke skovsvin i deres skove, men gør sig selv skyld i svineriet.

Langt værre er det, at dette knuste byggeaffald ofte er fyldt med en masse forskelligt kemisk affald: Blød og hård plast, pvc-plast, tjærepap, elektrikerrør, plast-kloakrør, isoleringsmateriale, el-kabler, flamenco, glasstumper og så videre.

Den slags affald hører absolut ikke hjemme i skovene. Hvis der ydermere findes egentlige giftige kemiske stoffer i dette "vejfyld" - for eksempel PCB, som er hormonforstyrrende, skal alt dette blandede affald og knus fjernes og deponeres. I allerværste fald skal det køres direkte til Kommunekemi i Nyborg.

På ganske få minutter kunne man på en enkelt skovvej samle en hel bærepose med forskelligt affald. Skovejerne ønsker ikke skovsvin i deres skove - men gør sig selv skyld i svineriet.

 


 

20. mar. 2018 - 08:44   20. mar. 2018 - 08:50

Læserbrev

af Holger Øster Mortensen, Odder