22 Jul 2018  

KBH: Skyfrit, 24 °C

Krisens konsekvenser

Krisens konsekvenser

Den seneste krise i den kapitalistiske verden er ikke slut endnu, og det er vigtigt for arbejderbevægelsen at analysere den.

I 1990'erne oplevede kapitalismen en nærmest euforisk stemning med eventyrlige summer, der skiftede ejere på alverdens børser. Den første advarsel om det nye systems sårbarhed kom, da dot com-boblen bristede i 2000, men det skulle vise sig, at det kun var forløberen for noget meget mere alvorligt.

Marx har i Kapitalen – særligt i  2. bog og 3. bog – skildret de historiske erfaringer med forskellige typer af kriser; handelskriser, finanskriser med videre. Han redegør for, hvordan "de indre modsætninger i kapitalismens økonomi skaffer sig luft i kriserne".

Med de nye udviklingstrin i statsmonopolismen har man skabt et system, hvor staternes styring (nu i overnationale rammer) grundlæggende påvirker kapitalens akkumulation. Ved hjælp af forskellige incitamenter forsøger man at undgå de værste modsætninger og søger at kanalisere dem i en retning, der er ufarlig for systemet.

Den aktuelle krise

Men det, vi har set, bekræfter, at jo mere man forsøger at regulere det økonomiske kredsløb, desto voldsommere bliver kriserne. Den økonomiske verdenskrise i 2008 var en udløsning af årtiers opsamlede modsætninger, som fik hele kapitalismens grundvold til at vakle.

Men i stedet for at analysere de økonomiske processer ud fra et materialistisk synspunkt, valgte finanskapitalen og monopolerne en ny brandslukning. De sendte frækt regningen for de store krak i banker og finansverden videre til skatteyderne med velvillig bistand af de folkevalgte.

Ufattelige summer er brugt og bliver brugt på denne brandslukning, som bedst kan betegnes som organiseret destruktion af værdier.

De mest sikre tegn på, at finanskrisen ikke er overstået, er bankernes likviditet. Store europæiske banker er i alvorlige vanskeligheder; Deutsche Bank, RBS (Skotland), Santander Bank (Spanien) og Banca Monte dei Paschi di Siena (Italien) er direkte truet af insolvens.

Processen må analyseres

Det skyldes store bøder til amerikanske banker for svindel med rentesatser og særdeles risikable spekulationer.

Ti år efter krisens start står vi med en ny boligboble i de store metropoler, nye handelskrige og en valutakrise.

Dermed har de indgreb, som blev foretaget lige efter krisens start, kun medvirket til at forberede en ny og endnu voldsommere krise. En betydelig skærpelse af kapitalismens almene krise. 

Den rensning, der skulle være sket i 2008, blev forhindret eller deformeret, og derfor dukker den op i en ny og endnu voldsommere variant. Ovenstående er i kort form en gennemgang af den nyeste fase i imperialismens epoke.

Det er helt grundlæggende for arbejderbevægelsen, at vi analyserer de processer, der er foregået i de sidste årtier, og viderefører det arbejde, som Isi Grünbaum og andre udførte i 1970'erne og -80'erne.

 

 

 

18. aug. 2017 - 08:49   18. aug. 2017 - 15:12

Læserbrev

af Lars Ulrik Thomsen, Esbjerg