26 Jun 2019  

KBH: Let skyet, 28 °C

Bedre trafikregulering

Bedre trafikregulering

Hvis man udvider motorvejene, trækker det bare flere bilister til. Der er behov for mere intelligente løsninger

På det seneste har vi set motorvejen på Fyn være spærret i timevis Anden Juledag efter et trafikuheld. Men i virkeligheden er det en daglig foreteelse med disse uheld, der sætter trafikken i stå, og som er en samfundsmæssig belastning af dimensioner, hvis man begynder at regne på tabte arbejdstimer og CO2-forurening med de mange biler i tomgang.

Generelt trænger den hurtigt stigende trængsel på motorvejene til begavede løsninger fremfor mere asfalt. 

Efter sigende bliver tre til fire myndigheder involveret, hver gang der sker et trafikuheld, så hvis hvert uheld ydermere skal trækkes med bureaukratiske regler, som ikke tager hensyn til de mange ventende, så skal der ideelt kun to regler til, hvor nummer et er assistance til tilskadekomne og nummer to er øjeblikkelig fjernelse af bilvrag, gerne med en maksimal tid, efter redningskøretøj er nået frem, men samtidig med hensyn og respekt for reddernes arbejdsvilkår.

På Fyn, Anden Juledag, blev flere timers ventetid for meget for nogle bilister, der så begyndte at køre ind over markerne, for at slippe væk, måske med patienter som passagerer.

Men hvis lange ventetider ved trafikuheld på motorvejene er uomgængeligt, så kunne andre løsninger tages i brug.

Alle "tilsluttede" markveje og kommunale veje, kunne forsynes med et "Nødvejsskilt", ligesom alternative rastepladser burde være en mulighed, især til ældre og familier med børn.

Men generelt trænger den hurtigt stigende trængsel på motorvejene til begavede løsninger fremfor mere asfalt.

Flextider på store arbejdspladser, måske som et lovkrav. Og ulige bilnumre kører kun på motorveje på ulige datoer og lige bilnumre på lige datoer. Det ville fremmer samkørse, og så bør registreringsafgiften ikke sættes ned.
 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. jan. 2019 - 08:26   11. jan. 2019 - 08:30

Læserbrev

af Bent Jørgensen, Møn