19 Oct 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 4 °C

Børn har ret til skolegang

Børn har ret til skolegang

Hverken USA eller Danmark Danmark overholder konventionen om barnets rettigheder, som FN har vedtaget.

FOTO: PN
1 af 1

Menneskerettighederne blev i 1948 vedtaget af FN, og størstedelen af verdens nationer har tilsluttet sig.  Menneskerettighedskonventionen er i årenes løb blevet udvidet, og  den 20. november 1989 blev Konventionen om barnets rettigheder vedtaget på et møde i FN.

I Danmark anbringes familier i lejre på ubestemt tid. Børnene kommer ikke i skole.

Statsledere fra hele verden besluttede, at børn skulle have deres egne rettigheder. Danmark sagde ja til Børnekonventionen i 1991, og det betyder, at politikerne har lovet at følge alle reglerne, som kaldes artikler i konventionen.

USA overtræder konventionen

Der er store problemer i USA ved grænsen til Mexico, hvor der hver dag kommer familier, der er flygtet fra voldelige forhold i deres sydamerikanske hjemlande. De bliver indkvarteret i lejre og børnene bliver skilt fra forældrene mod deres vilje. Nogle af børnene kommer i familiepleje, andre forsvinder sporløst.

Næsten 1500 børn skulle være ”forsvundet”, og kun fantasien sætter grænser for, hvordan de kan være blevet mishandlet og udnyttet af skrupelløse ”forretningsmænd”.

Præsident Trump har forsvaret denne adskillelse af børn fra deres forældre. Det er en klar overtrædelse af børnekonventionens artikel ni, hvor det slås fast, at børn ikke må adskilles fra deres forældre mod deres vilje.

Børn har ret til uddannelse

I Danmark anbringes familier, som er asylansøgere, i lejre på ubestemt tid. Børnene kommer ikke i skole, og skal bare vente sammen med forældrene. Det er en overtrædelse af artikel 28 i børnekonventionen, hvor det slås fast, at børn har ret til uddannelse.

Det er uforståeligt, at en retsstat som Danmark ikke overholder menneskerettighederne, herunder børnenes ret til uddannelse. Hvordan får vi et ordentligt og retfærdigt samfund her i landet, når de nuværende politikere er ligeglade med børnenes rettigheder?
 

 

15. jun. 2018 - 08:26   15. jun. 2018 - 08:30

Læserbrev

af Kit Aastrup, Aarhus