14 Jul 2020  

KBH: Spredte skyer, 18 °C

Ægtepar straffes urimeligt hårdt

Ægtepar straffes urimeligt hårdt

At blive ramt af en arbejdsskade er ikke nogen dans på roser. Udover selve skaden og den pine, den afstedkommer, skal man trækkes igennem jobcenter-skærsilden, og siden skal man straffes, fordi man får tilkendt førtidspension.

Når man efter en arbejdsskade skal trækkes igennem jobcenter-systemet, kan det medføre uoprettelige psykiske eftervirkninger.
FOTO: Niels Sigaard
1 af 1

Jeg forstår det ikke. Hvorfor skal ægtepar straffes, når den ene bliver førtidspensionist.

Hvorfor skal ægtepar straffes, når den ene bliver førtidspensionist. 

På trods min viden og erfaring som rådgiver og bisidder siden 1981 i Arbejdsskadeforeningen AVS og SiD samt 3F Slagelse så forstår jeg det ikke.

jeg har mødt rigtigt mange gode samfundsborgere, som føler sig svigtet og straffet af samfundet - uanset regeringsfarve.

Eksempel fra virkeligheden

Jeg kender to mennesker med godt arbejde og kærlighed til hinanden. De bliver gift og får børn. Begge betaler selvfølgelig den skat, de skal, da de er fuldtidsarbejdende med god løn.

så bliver den ene ramt af en arbejdsskade. Følgevirkningerne er alvorlige: Sygedagpenge derefter kontanthjælp.

Og efter for lang tid i Jobcentersystemet bliver skadelidte også ramt af Jobcentersyndromet (når systemet ikke tror på en).

følgevirkningen er, at skadelidte bliver deprimeret og livstræt, men familien holder sammen. Jeg kommer ind i sagen som rådgiver og ikke mindst som bisidder, da erfaringen er, at skadelidte personer føler sig mere trygge og får en bedre behandling, når der altid er en bisidder med. som bisidder kan man også hjælpe den overbebyrdede sagsbehandler i Jobcentret og ikke mindst forklare skadelidte om muligheder og faren ved at blive sat i den forkerte "kasse".

Endelig førtidspension

Så endelig erkender systemet, at skadelidte aldrig kommer tilbage til sit arbejde, skaderne og sygdommen er kroniske, så kontanthjælpen bliver udskiftet med en Førtidspension, og nu skulle alt være godt, selv om skadelidte slet ikke har det godt.

Men ægtefælles lønindtægt bliver modregnet i skadelidtes førtidspension og nu har ægteparret mindre per måned en de havde, før den ene fik førtidspension.

Kan dette være rigtigt i Danmark 2019? Hvorfor skal dette ægtepar - og andre - straffes fordi den ene er blevet førtidspensionist. Husk på, at den raske ægtefælle stadigvæk skal udføre halvanden persons arbejde i hjemmet: hjælpe og passe den skadelidte, kronisk syge. Medicin bliver ikke billigere men skal tages dagligt for at bevarer lidt livsværdi, alt imens den stadigvæk raske ægtefælle skal passe sit arbejde.

Om mange år er de begge folkepensionister, men skadelidte er stadigvæk kronisk syg og har fået plads på et plejecenter – ægtefællen håber at have råd til at blive boende i deres lejebolig – men de er stadigvæk sambeskattede på trods af deres fysiske adskillelse.

Forældede regler

Hvorfor kan to selvstændige mennesker ikke fortsætte med at være selvstændige mennesker, selv om de er blevet gift. Hvorfor skal de sambeskattes? Hvorfor skal de straffes?

Systemet opfordrer jo næsten ægtepar i ovenstående situation til at blive skilt. Det bliver det jo ikke billigere af, for hvem skal så passe skadelidte.

Samfundet burde næste belønne par, der bliver sammen og kæmper for at bevare familien til gavn også for børnene.

Nu er der snart folketingsvalg. Er der nogle politikere, som vil ændre på disse gammeldags regler. Skadelidte har ikke selv valgt at komme på førtidspension, men der var ikke andre muligheder. Selvmord er jo ulovligt.
 

 

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


24. apr. 2019 - 08:41   24. apr. 2019 - 08:50

Læserbrev

af Kurt A. Nissen, Slagelse