11 Apr 2021  

KBH: Overskyet, let regn, 4 °C

Rusland – Vestens nye fjendebillede

Rusland – Vestens nye fjendebillede

Når danske medier omtaler Rusland, maler de oftest et unuanceret og ekstremt negativt billede, som ikke stemmer med virkeligheden og som skader samarbejdet med den store nabo i øst

Jens Jørgen Nielsen skildrer i sine bøger sammenstødet mellem vestens opfattelse af russisk politik og den russiske virkelighed.
1 af 1

af Elma Lindberg

Det sagde Rusland-kenderen Jens Jørgen Nielsen på et offentligt møde i Slagelse i begyndelsen af december, gik han imod strømmen, når det gælder tidens beskrivelser af Rusland og Putin i medier og litteratur. Efter krisen i Ukraine bliver fjendebilledet skåret endnu tydeligere ud i de danske nyhedsmedier.

– Rusland og Putin bliver dæmoniseret, og der er meget lidt reel viden om forholdene. Der er næsten ingen, der prøver at sætte sig ind i, hvordan russerne tænker. Vi er i noget, der ligner en ny kold krig, erklærer Jens Jørgen Nielsen, som tilføjer, at han absolut ikke har til hensigt at medvirke til et romantiseret billede af Rusland.

Han efterlyser reel information om forholdene og fastslår, at der er meget man kan kritisere i Rusland, eksempelvis retssystemet og problemer med korruption.

- Men vi får et helt forkert billede. Vestlig ideologi blokerer for, at man ser virkeligheden i øjnene og får en realistisk opfattelse af Rusland. Ofte kan jeg slet ikke genkende det Rusland jeg ser derovre, erklærer Jens Jørgen Nielsen som selv har boet i Rusland af flere omgange, blandt andet som korrespondent for Politikken. Han er russisk gift og taler flydende russisk.

- Vesten mener at ”vi” har vundet den kolde krig, og at russerne skal bede om tilgivelse, og sige at de har fortrudt. Men sådan ser russerne ikke på det. De mener at de selv tog initiativ til at afskaffe den kolde krig, og at de andre har genindført den, påpeger Jens Jørgen Nielsen.

Det var ikke folket, der rejste sig mod systemet, men eliten som ville have et Thatcher-system, mener Jens Jørgen Nielsen.

Han begrunder synspunktet med begivenhederne efter 1989, hvor den sovjetiske elite lagde sig fladt ned overfor Vesten. Ledende russere roste Storbritanniens Margarat Thatcher og erklærede, at de ville efterligne den britiske jernlady og hendes massive privatiseringer af den offentlige sektor.

- I begyndelsen var der overdrevne forventninger i befolkningen. Men Gorbatjov satte en proces i gang som han ikke kunne styre, og økonomien brød sammen, beretter han, mens de cirka 45 mødedeltagere lytter koncentreret.

Jens Jørgen Nielsen savner, at journalister, politikere og eksperter prøver at se den aktuelle situation i Rusland i et historisk lys – især det kaos, der herskede i 1990’erne i tiden med Jeltsin som Ruslands præsident.

- I 1990-1995 blev folk fattige og BNP faldt dramatisk. Oligarker og aktiespekulanter fik fede tider. Mange offentlig ansatte, for eksempel soldater, fik ikke løn. Det gav kriminalitet, narko, lejemordere og mafia. Der var enorme sociale problemer i 90’erne, og staten gik fallit i 1998, opremser Jens Jørgen Nielsen.

- Jeltsin ødelagde Rusland. Han ønskede tilknytning til USA og Vesten, og Rusland blev hurtigt afhængigt af lån fra IMF.

 Ifølge Jens Jørgen Nielsen er det siden lykkedes for Putin at vende udviklingen, så kaos og krise i stort omfang er erstattet af fremgang og stabilitet, blandt andet via forbedringer i infrastrukturen, højere folkepension, hospitaler og skoler der fungerer. Antallet af mord og selvmord er også faldet.

- Under Putin er Rusland blevet et helt andet samfund. Derfor stemmer 86 procent af russerne på Putin, fastslår Jens Jørgen Nielsen.

Her i 2014 er Rusland i økonomiske problemer, blandt andet på grund af de lave oliepriser.

- Rusland importerer mange fødevarer og mangler en industripolitik, påpeger Jens Jørgen Nielsen, der også nævner den ensidige satsning på eksport af gas og olie som en svaghed.

Han vurderer dog, at landets økonomiske stabilitet ikke for alvor er truet, fordi den russiske stat råder over en kæmpestor oliefond.  

Som afslutning på debatmødet, der var arrangeret af lokalafdelingerne i DKP og Kommunistisk Parti, kommenterer Jens Jørgen Nielsen konflikten i Ukraine og de sanktioner, som EU har indført mod Rusland. Sanktionerne bidrager til at styrke de nationalistiske og anti-demokratiske kræfter i området, ligesom Vestens ekspansive politik tæt på Ruslands nærområder langt fra bidrager til en fredelig løsning.

- Konflikten i Ukraine har betydet tusindvis af døde og et ødelagt land. Vesten bør acceptere at Ukraine ikke skal ind i NATO. Europa bør se Rusland i et nyt perspektiv, slutter Jens Jørgen Nielsen.

Han udgav sidste år bogen ”På egne præmisser – Putin og det nye Rusland” på forlaget Frydenlund.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


05. jan. 2015 - 15:15   05. jan. 2015 - 15:20

Reportage

gp@arbejderen.dk