19 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 14 °C

Peter Peitersens værker på Arbejdermuseet

En murers kunst

Peter Peitersens værker på Arbejdermuseet

Den 21. juni åbner Arbejdermuseet en udstilling med tegninger og linoleumssnit af tegneren og mureren Peter Peitersen. Titlen er "Ud til folket", og museet har modtaget samlingen fra sønnen, Peiter Andersen.

Peter Peitersen: Spidsborgeren og rengøringskonen (1959). Tusch på papir, 22 x 30 cm.
FOTO: Arbejdermuseet
1 af 1

Den 21. juni åbner Arbejdermuseet en udstilling med værker af tegneren Peter Peitersen. Det er i år 30 år siden, han døde, og museet har modtaget en stor samling af hans tegninger og linoleumssnit fra sønnen, Peiter Andersen. Billederne er nu registreret og gjort tilgængelige på nettet, og udstillingen er næste skridt i formidlingen af denne spændende kunstner.

– For Peter Peitersen at se var kunsten ikke til for sin egen skyld.

I fagforeningskredse er Peter Peitersen allerede kendt. Han var nemlig uddannet murer og meget aktiv i fagforeningen i Aarhus, hvor han var født og opvokset. I 25 år var han opmåler og tog rundt på de århusianske byggepladser, hvor han fastsatte akkorden for byggearbejdet. Det var det, han levede af, men ved siden af dyrkede han sin store interesse for at lave billeder, og det var til gengæld det, der for alvor gjorde ham kendt, også uden for Aarhus.

Bevidst om håndværket

Kunstinteressen lå Peter Peitersen i blodet. Fra sine tidligste ungdomsår producerede han et væld af tegninger med en bred vifte af motiver: Den sovende kat i lænestolen, udsigten fra køkkenvinduet, børnenes leg på gaden, folk på vej til og fra arbejde, arbejdet på byggepladsen, karikaturer af politikere eller manden på gaden. Peter Peitersen fik aldrig nogen formel kunstnerisk uddannelse, men en del af hans tegninger vidner om, at han tog kurser i at tegne. Han var tydeligvis bevidst om, at det at tegne er et håndværk, der skal læres.

Fantasien var sprudlende, og som 20-årig sendte han sine første vittighedstegninger til Politiken. I første omgang blev det dog ikke til nogen karriere som bladtegner. I stedet blev han medlem af kunstnergruppen De 10, som han op gennem 1950’erne udstillede sammen med i rådhushallen i Aarhus. Datidens anmeldere fremhævede ham særligt for hans satiriske streg men også for hans sociale indignation.

I en portrætartikel i Land og Folk blev han siden citeret for at sige, at han holdt op med at udstille sammen med De 10, fordi han blev træt af at lave billeder, bare fordi der skulle være udstilling. Det siger noget væsentligt om Peter Peitersen, nemlig at hans ambition var at lave billeder, der handlede om noget. For ham at se var kunsten ikke til for sin egen skyld, og han brød sig ikke om det i hans øjne kunstige skel mellem almindelige menneskers dagligdag og den fine kunst. Alt er kultur, og kunstnerne skal ud blandt arbejderne og lave billeder, der afspejler deres vilkår.

Satire og kunst for arbejderne

Den ambition levede Peter Peitersen i høj grad selv op til. Hele hans virke som aktiv i fagbevægelsen, medlem af DKP og kunstner var præget af hans opfattelse af, at samfundet og de økonomiske strukturer er undertrykkende for arbejderne. Han tegnede plakater med opfordring til at gå i demonstration, lavede store figurer til protestmøder, spiddede de økonomiske og politiske magthavere i sine satiretegninger og lavede billeder, som blev solgt til støtte for Land og Folks festivaler.

Det er alt sammen set før, men Peter Peitersen gennemførte sit projekt med en sjælden kompromisløshed og et åbenlyst talent. Op gennem 1970'erne og 80'erne udstillede han alene eller sammen med ligesindede kunstnere, ikke bare i Danmark men også i DDR, og han fik udgivet bogen "Murersvenden" med sine linoleumssnit, der skildrer livet som murer. Da direktøren for Vejle Kunstmuseum bad nogle bygningsarbejdere om at finde billeder til udstillingen "Hverdagsbilleder" (1974), var Peter Peitersen blandt de udvalgte kunstnere. Hans ønske om at lave kunst om og for arbejderne var gået i opfyldelse.

Artiklen har været bragt i Nyt om Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, 2018 nr. 2.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. jun. 2018 - 14:38   02. jul. 2018 - 16:17

Billedudstilling

Af samlingsinspektør Thomas Meldgaard, Arbejdermuseet