16 Sep 2019  

KBH: Spredte skyer, 14 °C

Opfordring til et "dansk forår"

Anton Nielsen blæser til kamp

Opfordring til et "dansk forår"

Anton Nielsens seneste bog "Byd magten trods" giver et rystende indblik i statsterrorisme, magt uden moral, folkemord, udbytning og undertrykkelse.

Anton Nielsen vil, at vi byder magten trods og protesterer.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Vi skal lære af historien og den del af historien, som den 75-årige forfatter Anton Nielsen giver os et rystende indblik i. Han afslører statsterrorisme, magt uden moral, krige, folkemord, udbytning og undertrykkelse.

Vi skal lære af historien og den del af historien, som den 75-årige forfatter Anton Nielsen giver os et rystende indblik i. 

Med sin seneste bog "Byd magten trods" kaster han desuden et dunkelt og fordækt lys over efterretningstjenesten og regeringernes lyssky virksomhed Det fører i følge ham i sidste ende til en politistat – et skindemokrati - hvor borgernes ellers grundlovssikrede rettigheder ikke er det papir værd, som de er skrevet på.

Politistaten lurer lige om hjørnet og den personlige frihed begrænses dag for dag: Overvågning, registrering og en terrorlovgivning sætter straffeloven ud af kraft. Det er dagligdag i Danmark og i det øvrige Europa og det bliver accepteret af store dele af befolkningerne, fordi at magteliten og politikerne pakker det ind som en gave til borgerne og kalder det sikkerhed og beskyttelse!

Det kender Anton Nielsen til af egen erfaring, da han som formand for Horserød-Stutthof foreningen fik seks måneders fængsel i 2011 – hvoraf de to blev gjort ubetinget – for at have ydet støtte til PFLP og FARC. Foreningen fik en bøde og kunne i en periode på tre år – efter notat fra Lars Barfoed – ikke søge Kulturministeriet om tips- og lottomidler, som ekstrastraf.

Både FARC og PFLP står på terrorlisterne, hvilket eksempelvis regimerne i Israel og Columbia ikke gør, på trods af deres statsterrorisme og myrderier på civile undertrykte. Byretsdommeren, som afsagde dommen over Horserød-Stutthof foreningen og Anton Nielsen, udtrykte det på følgende måde: ”Nogen gange er der forskel på ret og retfærdighed. Her følger vi loven!”.

Historieforfalskning og magtmisbrug

Kapitel for kapitel bliver vi ført gennem den historieforfalskning og det magtmisbrug, som systematisk har været en del af magtelitens retorik:  Den politiske scene i 30'erne, samarbejdspolitikken med nazisterne under besættelsen. Herefter efterkrigstiden med sin antikommunisme, NATO, den amerikanske propaganda, Korea- og Vietnam krigene. Videre op til årtusindskiftet, hvor ”krigen mod terror” har ført til stigende fascisme i Europa, overvågning, besættelser og krige, samt en systematisk nedbrydelse af demokratier og menneskerettigheder.

En af de sidste kapiter omhandler sagen om den kurdiske stemme ROJ TV, hvor de danske domstole er blevet og bliver misbrugt i en beskidt politisk aftale mellem Anders Fogh Rasmussen og Tyrkiet og derved er blevet en del af forfølgelsen af kurderne i Europa.

Byd magten trods

Anton Nielsen vil, at VI BYDER MAGTEN TRODS og protesterer imod den daglige terror – psykisk, socialt, økonomisk og politisk – der rammer store grupper af befolkningen. Han vil, at vi bekæmper den stigende fascisme som vinder stadig større indpas på den politiske scene i  Danmark og Europa og hvor Brüssel og Washington dikterer skindemokrati.

Desværre udkom bogen før Charlie Hebdo angrebet i Paris, for det er gået nøjagtigt, som Anton Nielsen beskriver i bogen: Politikerne har altid udnyttet en sådan situation til at stramme overvågningen af alle borgerne og indskrænke deres personlige frihed.

Således foreslog Dansk Folkeparti for eksempel at indføre nødret, som sidst blev brugt og vedtaget af et enigt Folketing mod kommunisterne i august 1941, da de var interneret i Horserødlejren. Herfra blev de senere sendt i koncentrationslejren Stutthoff - alene på grund af af deres politiske holdning. Den del af historien har også sit eget kapitel i bogen.

Opfordring til "dansk forår"

Vi er midt i en kamp for vores frihed og for et reelt demokrati i vort land - socialt og politisk - og en kamp mod et menneskefjensk system: Det kapitalistiske.

Forfatteren opfordrer til et “dansk forår” og oprør mod det kapitalistiske system og for et nyt – det socialistiske – hvor menneskene er deres egne herrer. Anton Nielsen ser det som det eneste alternativ til den kapitalistiske røverøkonomi, som sender millioner og hele nationer i en social massegrav.

Bogen er kronologisk delt op i små kapitler – i alt 61 – som er delt op i tre perioder: 1933 – 1945, 1946 – 1989 og 1990 – 2014 og har som undertitel: ”Terrorisme og frihedskamp”.

“Byd magten trods” kan absolut anbefales. Bogen er rigt illusteret med billeder og kan med fordel bruges på gymnasier og andre læreanstalter som alternativ til de gængse lærebøger. Den kan eventuelt fungere som supplement til emneopgaver. Forfatteren tager gerne ud på skoler, gymnasier og foreninger og holder foredrag/oplæg.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


06. feb. 2015 - 14:30   06. feb. 2015 - 17:23

Bøger

gp@arbejderen.dk
Byd magten trods

Anton Nielsen: “Byd magten trods” af Anton Nielsen. 243 sider, 175 kroner. Horserød-Stutthof foreningen enoch.bodil@gmail.com ) og Dagbladet Arbejderens bogbutik.