16 Apr 2021  

KBH: Let skyet, 9 °C

Fred, oprør, klima og falske nyheder på festivalprogram

Politisk debat på Den Lille Røde

Fred, oprør, klima og falske nyheder på festivalprogram

Den tredje udgave af Den Lille Røde Festival udbygger programmet i år. Når musikerne holder pause, kan festivalgæsterne tage del i politiske debatter om fred, klima, oprør og falske nyheder.

I år kombineres det kulturprogrammet på Den Lille Røde Festival med politiske debatter.
FOTO: Erik Carlo
1 af 1

Når Den Lille Røde Festival den 29. juni slår dørene op for tredje år i træk, sker det med et nyt tiltag på programmet: Politiske debatter om spørgsmål som fred, klima, falske nyheder og protest – oprør – aktivisme. 

Bag muren af tavshed foregår der en oprustning omkring os - også i NATO og EU - som Danmark bidrager til.
Allan Vokstrup, rådsmedlem i RIKO

Festivalgæsterne får således fuld valuta for pengene, når de i pausen på musikscenen, får mulighed for at blive klogere på forskellige emner, der ligger i forlængelse af den nordjyske festivals slogan: En anden verden er mulig.

>>LÆS OGSÅ: Den Lille Røde Festival vil forene politiske bevægelser gennem musik og kunst

Debatterne er "udliciteret" til forskellige grupper, der tager hånd om hver sit emne med afsæt i deres interesseområde.

Under overskriften "Vestens dominans er fortid: Kan Danmark deltage i fremtidens verdensorden?" sætter Fredsaktivisterne fra Aalborg selve verdensfreden til diskussion. Til at indlede den debat kommer Jan Øberg og Allan Vokstrup.

Jan Øberg

Øberg er fil.dr. og chef for den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning (TFF) i Lund i Sverige https://transnational.live, mens Allan Vokstrup er nyvalgt rådsmedlem i den udenrigpolitiske tænketank Rådet for International Konfliktløsning (RIKO) www.riko.nu.

De kompetente herrer vil tage udgangspunkt i 12 teser, som RIKO lagde frem op til de nu overståede valg til henholdsvis EU-parlamentet og det danske folketing.

Fred kræver folkelig deltagelse

– I valgkampene var den udenrigspolitiske debat fuldstændig nedtonet bortset fra "truslen om russisk indblanden", lyder det fra Allan Vokstrup, der fortsætter:

– Bag muren af tavshed foregår der en oprustning omkring os - også i NATO og EU - som Danmark bidrager til, selvom Danmark har et forsvarsforbehold i forhold til EU.

Det viser efter Allan Vokstrups opfattelse, at fredsspørgsmålet er alt for vigtigt at overlade til politikerne og eksperterne.

– Der er i den grad brug for folkelig deltagelse til at styrke og nuancere den udenrigspolitiske debat, mener den nordjyske fredsaktivist, der ser frem til at debattere med Jan Øberg om, hvordan udenrigspolitik kan fremme freden i stedet for at skabe krige.

I dag har ingen politiske partier en udenrigspolitik for den globale fremtid.
Jan Øberg, fredsforsker

Jan Øberg er i den grad klar til at tage diskussionen op. Han betegner RIKO's teser som udmærkede, ligesom han synes, at de på sin vis ganske godt beskriver de store forandringer, der er foregået i dansk udenrigspolitik siden 1989.

– De siger dog ikke noget om de grundlæggende drivkræfter, aktører og årsager til, at det er gået, som det er. De siger ikke meget om, hvad lille Danmark skal gøre fremover i denne problemfyldte verden, udstikker ikke nogle grundlæggende principper for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik - endnu mindre om, hvordan man kunne bidrage til fred, mener Jan Øberg.

Og mon ikke han med følgende statement i en blog på arbejderen.dk kan sætte gang i en debat: "Danmark bør vågne op nu – verden ret beset brænder. I dag har ingen politiske partier en udenrigspolitik for den globale fremtid."

Klimakampen

Klimaet bekymrer stadig flere. På Den Lille Røde Festival introducerer Den Grønne Studenterbevægelse (DGSB) emnet og planlægger at aktivere deltagerne i debatten med diskussion i små grupper. Den endelige plan for klimadebatten er ikke endeligt på plads, oplyser Louise Andersen fra DGSB, der lige skal have overstået et par eksaminer, inden tankerne kan fokuseres ind på festivalen.

Morten Larsen

Hun løfter dog lidt af sløret for overvejelserne om klimadebatten:
– Til sidst laves et "holdningsbarometer" hvor deltagere skal tage stilling til udsagn og begrunde deres holdning. Emnet vil være "værdisætning af økosystemtjenester", hvor der tages udgangspunkt i spørgsmålet: Er en verden, hvor natur og miljø er tildelt en håndgribelig værdi, og på den måde i større grad inkluderes i økonomiske beregninger og konkrete politiske beslutningsprocesser, mulig.

Protest - oprør - aktvisme

En tredje debat foregår under overskriften protest – oprør – aktivisme og den står foreningen Problema for. Problema er et kollektiv for udforskningen af problemer, fortæller Rasmus Bro - en af initiativtagerne til foreningen:

– Vi vil stille spørgsmålet om protester, oprør og aktivisme. Hvad vil det sige at handle politisk, og hvilke handlinger er der brug for i vores tid? Hvordan kan vi, der kommer på festivalen, handle, og hvad forekommer på den anden side umuligt?

Rasmus Bro ridser banen op. I det 20. århundrede var kommunismens og arbejderbevægelsens handlingsfællesskaber store drivkræfter for historien, men både fagforeninger og partier har vist sig at have forholdsvis lille samfundsforandrende kraft indtil videre i det 21. århundrede, ligesom studenterbevægelserne ikke har leveret samme mentalitets- og kultur-ændringer, som vi så under ungdomsoprøret.

– Håbet om en anden verden er ikke længere til stede i samme grad, konkluderer Rasmus Bro og stiller spørgsmålene:

– Er det fordi, tiden er en anden? Er det midlerne eller ideerne, der er de forkerte? Skal vi blot vente på den revolutionære begivenhed, eller kan vi gå i gang med at skabe en anden verden nu?

Problema-folkene glæder sig rigtig meget til at komme til den lille røde og arbejde med de specifikke problemer, som deltagerne på festivalen måtte bringe på banen og i "den kontekst kombinere teoretiske overvejelser af den problematiske situation med konkrete praktiske erfaringer og udfordringer."

Fake news og mediepolitik

Den sidste og fjerde debat står Arbejderen for, og det bliver Birthe Sørensen, tidligere redaktør for Arbejderen, der lægger op til debat om spørgsmålet: Fake news - hvad er det, og hvad skal det bruges til?

Erik Carlo

– Det har ikke skortet på advarsler fra både regeringen og Claus Hjort Frederiksen om risikoen for russisk indblanding i det danske folketingsvalg og i valget til EU-parlamentet. Og i september sidste år søsatte regeringen en handlingsplan mod udenlandske påvirkningsoperationer – også kaldet “fake news”, siger Birthe Sørensen og konstaterer, at nu hvor begge valg er overstået, står det klart, at der ingen forsøg var på russisk indblanding..

Hun slår samtidig fast, at der aldrig er blevet talt mere om nødvendigheden af at bekæmpe “fake news”, men at staten under dække af den kamp tager initiativer, som indskrænker ytringsfriheden.

Den Lille Røde Festival foregår lørdag den 29. juni med start kl. 12.

Læs mere på denlillerøde.dk

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. jun. 2019 - 11:59   24. jun. 2019 - 15:24

Nordjysk festival

noc@arbejderen.dk
Festival-program 2019

Den Lille Røde Festival 2019 foregår i år på 2 scener. Når der er pause på musik-scnene er der politikse debatter.

Her er årets program:

12.00: Velkomst

12.20: Claus Nivaa, Nader Alkasem og Erik Michaelsen

13.00: (DEBAT) Fake news v/Arbejderen

14.00: Sanganee og Master JLJ

15.00: (DEBAT) Fred v/Fredskativisterne

16.00: Chavs

17.00: (DEBAT) Protest, oprør, aktivisme v/Problema

18.00: (DEBAT) Klimakamp v/Den grønne studenterbevægelse Aalborg

19.00: Pachamama

20.00: Will Varley

21.30: The Brownies

Du kan læse mere på hjemmesiden denlillerøde.dk