04 Jun 2020  

KBH: Let skyet, 15 °C

Den Lille Røde Festival vil forene politiske bevægelser gennem musik og kunst

En anden verden er mulig

Den Lille Røde Festival vil forene politiske bevægelser gennem musik og kunst

Der er så meget grøde i det politiske liv og protesterne, at folkene bag nordjysk festival vil give bevægelserne mulighed for at mødes, komme til orde og finde fælles fodslag.

Fra arrangørgruppen for Den Lille Røde Festival 2019, fra venstre: Jonathan Bruun, Ester Christiansen, Connie Trudslev og Katrine Bregner Bromer.
FOTO: KB
1 af 1

Når den Lille Røde Festival slår porten op i Nordjylland den 29. juni, er det med to store navne på programmet, nemlig fredsforsker Jan Øberg og singersong-writer Will Varley fra England.

Avisen Arbejderen vil, som arrangør af én af debatterne, tage fat i fake news og mediepolitik.

Det er tredje år i træk, at Den Lille Røde Festival inviterer politiske bevægelser, kunstnere og festivalgæster til at møde hinanden til musik og debatter. Der er så meget grøde i det politiske liv og protesterne, at festivalen gerne vil bringe folk sammen med henblik på at kunne finde fælles fodslag.

Arbejderen har talt med Jonathan Bruun, Katrine Bregner Bromer, Ester Christiansen og Connie Trudslev fra arrangørgruppen, der både er travle, tændte og spændte.

Lokale musikere og en fra England

– Vi samler lokalt, men festivalen er for hele Danmark, siger Jonathan Bruun. Og det er der tænkt på både i valget af musik og øvrigt indhold.

Will Varley er singersong-writer fra England. Han er et scoop for festivalen med sin popgenre og politiske tekster, fortæller Jonathan Bruun. Desuden støtter mange lokale bands op, som Chavs, Pachamama Band, The Brownies og rapperen Sanganee.

Claus Nivaa og Nader Alkasem, som er en dansk og en syrisk digter, spiller. De to har udgivet fællesværket "Dobbelt A – digte fra Aleppo, digte fra Aalborg".

– Det er meget vigtigt for os, at artisterne er lokale. Alle har de et potentiale til at bryde igennem, og de bringer nogle af de temaer, festivalen har, ind på scenen. Som Sanganee, der har markante holdninger i sine tekster. Han repræsenterer et ungt udtryk, siger Jonathan Bruun.

Politisk kultur på tværs af generationer

Festivalens tema er "Spring kammerat – En anden verden er mulig", og tager spørgsmål som klima, fred og velfærd op sammen med den politiske kultur.

Festivalgruppen har gerne villet blande de yngre musikbands med ældre politiske grupper som Røde Mor, Savage Rose og Søren Sidevinds Spillemænd, så generationerne kunne mødes gennem musikken. Projektet er ikke lykkedes i år af mange forskellige grunde, men ideen bringes med videre til næste års festival.

Der kommer dog én fra Røde Mor, nemlig plakatkunstneren Thomas Kruse fra Aarhus. Han vil give alle festivaldeltagere mulighed for at sætte deres aftryk på årets festival. Han vil stå parat med et stort lærred, hvor alle kan male med. Arrangørerne håber at kunne bruge det som scenebagtæppe på fremtidens festivaler. Thomas Kruse har lavet plakaten til Den Lille Røde Festival igennem alle tre år.

På Den Lille Røde Festival giver vi bevægelserne et sted, hvor de kan komme til orde.
Connie Trudslev, festivalgruppen.

Grafittimaleren Jáno Kolbu fra Aalborg vil male til musik under festivalen. Politisk kunstfotograf, Ulla Bjulver Andreasen, udstiller sine billeder af flygtninge og indvandrere.

– Her er budskabet, at dem, man ikke ser, også skal have en stemme. De skal også have lov til at være her. Ulla har tænkt ind i, hvordan en anden verden er mulig, fortæller Katrine Bregner Bromer.

Katrine er en ny både på festivalen og i arrangørgruppen. Hun skal fotografere på årets festival og håber, at der kommer mennesker i mange forskellige aldre og udseende.

Bevægelser står selv for debatter

Folkene bag festivalen synes, det er vigtigt at lade folk selv komme til orde, og har som noget nyt inviteret lokale bevægelser til selv at stå for hver en times debat på festivalens debatscene.

– Der er bevægelser på rigtig mange enkeltsager, og vi vil gerne være med til at samle nogle af disse bevægelser op og signalere, at her på Den Lille Røde Festival får de et sted, hvor de kan komme til orde, siger Connie Trudslev.

Mange bevægelser for en enkelt sag starter der, hvor velfærdssamfundet er blevet nedprioriteret.
Jonathan Zacho Bruun

– Bevægelserne kan også bruge festivalen til at skabe sig et netværk på tværs af enkeltsagsgrupperne, tilføjer Katrine Bregner Bromer.

Festivaldeltagerne vil således få mulighed for at møde fredsforskeren Jan Øberg, der er inviteret af Fredsaktivisterne i Aalborg. En anden debat bliver arrangeret af Foreningen Problema, der vil sætte gang i "kritisk tænkning af de problemer, der melder sig i samfundet, kunsten og videnskaben". Arbejderen er også med som debatarrangør og kaster sig over emnet fake news og mediepolitik. En sidste debat om klimaet er lagt i hænderne på Den Grønne Studenterbevægelses Aalborg-gruppe.

>>LÆS OGSÅ: Fred, oprør, klima og falske nyheder på festivalprogram

En anden mediepolitik

Hvis man vil en anden verden, kan man ikke undgå at snakke medier, mener Ester Christiansen:

– Vi har faktisk ikke medier, der går ind og tager de her sager i samfundet op, som for eksempel sagen med skraldemændene i Frederikshavn. Arbejderen kan som det eneste medie i Danmark gennem artikler være med til at understøtte de strejkende og bidrage til at opbygge støttearbejde lokalt og på landsplan.

Ester Christiansen bliver bakket op af Jonathan Bruun:

– Andre medier venter og venter, indtil de kan berette om kaos, samtidig med at de ignorerer de gode historier. Her er Arbejderen rigtig god til at finde de historier frem, der skaber fællesskab.

Forventningen om en ny politik

Årets festival ligger lige efter folketingsvalget, og mange venter spændt på, om der nu kommer en anden politik.

– Men det får man altså ikke bare ved at gå hen og sætte sit kryds i en stemmeboks. Det kommer kun, hvis folk selv sætter sig i bevægelse og kræver forandring, siger Connie Trudslev.

Foråret har været præget af klimademonstrationer, modstand mod nedrivning i almene boligområder, forældreaktioner for bedre normeringer, protester fra psykiatribrugere og pårørende, og faglige folk har aktioneret mod overarbejde eller for at beholde tillidsfolk.

>> LÆS MERE: Folkelige bevægelser har sat markant præg på valgkampen

– Mange bevægelser for en enkelt sag starter der, hvor velfærdssamfundet er blevet nedprioriteret gennem så mange år, at folk føler, at de bliver nødt til at reagere, mener Jonathan og fortsætter:

– Bevægelser for en enkelt sag er stærke, men de står stærkest, hvis de går sammen omkring den dybereliggende analyse om, hvordan samfundet skal forandres, så de alle kan blive hørt. Derfor starter festivalens budskab med "Spring kammerat".

– Som borgere kan vi vise, at vi ikke vil det, som dem, der har magten, vil. Vi vil alt det her. Vi vil hinanden. Vi vil sammen. Det er ikke rationelt kun at tænke på sig selv og sin egen økonomiske maksimering. Det er langt mere rationelt at stå sammen, fordi så kan vi pludselig gøre noget! Så "Spring kammerat" tiltaler mig på individuelt plan, og "En anden verden er mulig" betyder, at man bliver samlet alligevel, mener Katrine.

Vel mødt i Moseby

På Den Lille Røde Festival vil der være boder fra forskellige organisationer: Aarhus mod Krig og Terror, Næstehjælperne Jammerbugt, Stay Human-netværket Aalborg, Café Oskar fra Aarhus og Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland. Lige nu mangler festivalgruppen svar fra flere inviterede organisationer.

Festivalen holdes i år et nyt sted, nemlig på Moseby Skole i Pandrup, Nordjylland: Arrangørerne lover at tilgodese både den store og den lille sult samt den søde tand. Der er mulighed for overnatning, og billetter koster 150 kroner i forsalg – 175 på dagen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. jun. 2019 - 11:10   24. jun. 2019 - 15:25

Festival

Af Karin Busk
Den Lille Røde Festival 2019

Den Lille Røde Festival, lørdag 29.6. på Svanemosevej 45, 9490 Pandrup: program og tilmelding

Se mere på om festivalen på facebook

Se fredsforsker Jan Øbergs blog i Arbejderen

Den Lille Røde er arrangeret af den frivillige organisation "Venner af dagbladet Arbejderen, Nordjylland"

Festival-program 2019

Den Lille Røde Festival 2019 foregår i år på 2 scener. Når der er pause på musik-scnene er der politikse debatter.

Her er årets program:

12.00: Velkomst

12.20: Claus Nivaa, Nader Alkasem og Erik Michaelsen

13.00: (DEBAT) Fake news v/Arbejderen

14.00: Sanganee og Master JLJ

15.00: (DEBAT) Fred v/Fredskativisterne

16.00: Chavs

17.00: (DEBAT) Protest, oprør, aktivisme v/Problema

18.00: (DEBAT) Klimakamp v/Den grønne studenterbevægelse Aalborg

19.00: Pachamama

20.00: Will Varley

21.30: The Brownies

Du kan læse mere på hjemmesiden denlillerøde.dk