22 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 24 °C

Brændpunkt Syrien

Debatbog

Brændpunkt Syrien

Demos har udgivet en aktuel bog om Syrien, der rummer et rids af hele Mellemøstens historie og imperialismens og zionismens del-og-hersk politik

Så er den her. En gruppe skriblere hos Foreningen Demos har med afsæt i Syrien-konflikten gransket Mellemøstens historie, konflikterne og de aktuelle frontzoner og interesser i regionen og i Syrien specifikt. Og de hundreder af tusinder ofre og enorme ødelæggelser, som er resultatet af krige, som hævdes ført imod terror og for demokrati.

Hvad er det vi er tilskuere til? Borgerkrige og etniske oprør? Eller er det krige, der føres både pr. stedfortræder og direkte af udefrakommende magter?

Hvad er det vi er tilskuere til? Borgerkrige og etniske oprør? Eller er det krige, der føres både per stedfortræder og direkte af udefrakommende magter? Sådanne spørgsmål rejses i bogen, der foruden historien om Syrien-konflikten også ser på historien om, hvordan USA og vestmagterne efter Anden Verdenskrig trak de nuværende grænser. De selvsamme grænser, som de lige nu forsøger at nedbryde i Syrien, Irak og andre lande. Og som de kalder balkanisering.

USA´s ønske om at bevare rollen som politimand, Israels ambitioner om et Storisrael, Ruslands ambitioner. Kampen om olie- og gas-ressourcer, jord, vand, råstoffer og indflydelsessfærer. Det militær-industrielle kompleks rolle, kurdernes rolle, religionens rolle, FNs rolle, mediernes rolle. Og endelig perspektiverne for et ægte antiimperialistisk, nationalt og socialt oprør i Syrien og dets nabolande - og hvem der må føre denne kamp i opgør med lokale og regionale borgerlige og halvfeudale kræfter.

Dét er nogle af de hovedspørgsmål, som bogen behandler og diskuterer. Og bogen indbyder til diskussion og stillingtagen. 

 

22. dec. 2017 - 18:23   23. dec. 2017 - 11:53

Syrien

al@arbejderen.dk
Brændpunkt Syrien

Forsidefoto fra bogen med undertitlen "Imperialismens endeløse krig". Kan bestilles via email demos@demos.dk, tlf.  35 35 12 12. Eller købes i butikken Elmegade 27, 2200 Kbh. N. Åbent ma.-to. 17-19. Bank: 1551 5686164. Mobile pay: + 68415