20 Aug 2018  

KBH: Overskyet, 18 °C

Løgn og latin om familie-sammen-føringer

Løgn og latin om familie-sammen-føringer

Danmark opfatter sig selv som en retsstat og er stolt af det, men i princippet kan en udlænding bo her i 50 år uden at få permanent opholdstilladelse.

FOTO: Pixabay
FOTO: Signe Hermann

Hvordan har du det, når nogen bevidst fordrejer virkeligheden, og alle og enhver ukritisk labber det i sig? Og når du så gør opmærksom på, at den fortalte historie hverken er nuanceret eller retvisende, bliver du i bedste fald affærdiget – i værste fald ignoreret. 

Forestil dig nu, at de usandheder, der fortælles, helt konkret påvirker dine rettigheder i Danmark, har indvirkning på dit sociale sikkerhedsnet, din ægtefælles demokratiske rettigheder og din følelse af tilhørsforhold.

Tænker du, at sådan noget ikke foregår i Danmark? Det gør det desværre.  

Sidder du lige nu og tænker, at sådan noget jo ikke foregår i Danmark? Det gør det desværre.  Sådan er det nemlig at være gift med en udlænding, der ikke kommer fra EU.

Og nu er automatreaktionen, at man kan fise ud af Danmark, hvis her er så skidt – men kunne vi ikke være lidt mere nuancerede og reflektere over, om det virkelig er løsningen på enhver form for diskrimination at beordre de diskriminerede til at forlade landet?

Reglerne for permanent ophold strammes for 11. gang på 14 år, og for anden gang indenfor et år. Men ingen taler om, at en af de grupper, der rammes allerhårdest, er danske statsborgere, der har fundet kærligheden uden for EU. 

Regelstramninger

Nu, allerede inden nye stramninger, må du ikke have modtaget ydelser som kontanthjælp og revalidering i tre år, før du ansøger om permanent opholdstilladelse, og du skal have haft fast fuldtidsbeskæftigelse i 2,5 ud af de sidste tre år. Men ingen snakker om, at de nuværende krav er stramme nok, og at de ikke åbner op for en invasion af samfundsnassere.

Den periode, man skal have haft lovligt ophold i landet for at kunne få permanent opholdstilladelse, skal sættes op fra seks til otte år. Både det daværende Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium og det nuværende Udlændinge- og Integrationsministerium begrunder det med, at ”det vil have en afsmittende effekt på antallet af familiesammenføringer”.

Ifølge Udlændingestyrelsens egne tal er der i gennemsnit 2512 danske statsborgere, der får tilkendt familiesammenføring om året. Statsborgere skal ikke vente på permanent opholdstilladelse for at få familiesammenføring.

Flygtningene får familiesammenføring efter en FN-konvention, og de skal ikke have permanent opholdstilladelse, for at denne FN-konvention træder i kraft, så de bliver heller ikke ramt. Hvem er der så tilbage? De indvandrere, der har permanent opholdstilladelse i Danmark, men endnu ikke har opnået statsborgerskab.

Denne gruppe får i gennemsnit tilkendt 244 familiesammenføringer om året. Ja, du læste rigtigt: 244 om året. Så flere familiesammenføringer kan stramningen ikke forhindre.

Men den rammer alle, der skal søge permanent opholdstilladelse, for eksempel danske statsborgeres forældre og ægtefæller, folk med arbejdsvisum, folk med etableringskort og folk på green card-ordningen. Den slags udlændinge, som både stats- og integrationsministeren igen og igen siger, at vi gerne vil have flere af. 

Danmark er meget stolt af sit demokrati og forsvarer det nidkært. Så nidkært, at man kan miste et statsborgerskab, man stod til at blive tildelt, hvis man offentligt taler imod det.

Borgerrettigheder

Men for at kunne stemme, skal man have statsborgerskab. Og for at få statsborgerskab, skal man have permanent opholdstilladelse. Hvis vores nye samfundsborgere skal respektere vores demokrati, må vi jo også respektere deres demokratiske rettigheder.

Udlændinge kan bo i Danmark i årtier uden at få stemmeret. Antallet af mennesker over 18 år i Danmark, der ikke havde stemmeret ved sidste valg, er knap 400.000 – eller 17 mandater. Jo sværere det bliver at få permanent opholdstilladelse, jo flere mennesker uden stemmeret vil her være.

Næsten alle andre lande har en grænse for, hvor længe man kan bo der på midlertidige opholdstilladelser. Mange steder fem år. Det ses som en del af integrationsprocessen, at man i højere grad bliver ligestillet med resten af befolkningen. 

De fleste hopper i med begge ben, når Støjberg siger "flygtninge, muslimer, problemer". 

Danmark opfatter sig selv som en retsstat og er stolt af det, men i princippet kan en udlænding bo her i 50 år uden at få permanent opholdstilladelse. Og så længe man ikke har permanent opholdstilladelse, skal man jævnligt forny sin midlertidige opholdstilladelse. 

For dansk-udenlandske ægtepar betyder det, at man mindst hvert femte år skal oplyse om blandt andet indkomstgrundlag, bopæl og samlivsstatus. Og så længe har hverken den udenlandske eller den danske part reelt adgang til det sociale sikkerhedsnet. 

Vi har åbnet mange aviser og set mange nyhedsudsendelser, men vi ser ingen politikere, få debattører og endnu færre journalister, der interesserer sig for det faktuelle i Udlændingeloven. Langt de fleste hopper lige i med begge ben, når Støjberg siger "flygtninge, muslimer, problemer". 

Loven bliver igen og igen strammet med en forklaring om den fremmede trussel mod sammenhængskraften. Det virker belejligt at sælge de nye stramninger uden at forholde sig til fakta, men lad os nu være ærlige:

Det har intet at gøre med nødværge, det har at gøre med symbolpolitik og et fremmedhad, der fortsat skal fodres og holdes ved lige.

Signe Hermann er cand.scient. i matematik, fuldmægtig og gift med en mand fra Uganda.

Louise Ydemann Duarte er cand. mag. i brasilianske studier og International Studies, arbejder som international koordinator og gift med en cubansk mand.

 

 

08. feb. 2017 - 08:49   08. feb. 2017 - 08:50

Kronik

af Louise Ydemann Duarte og Signe Hermann, begge aktive i foreningen "Ægteskab uden grænser" og i oplysningsgruppen "De usynlige danskere"