17 Jul 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

Klimaets Pearl Harbor

Klimaets Pearl Harbor

I løbet af sommeren har mange været optagede af den voldsomme tørke. Er den en følge af den globale opvarmning? Dagens skribent mener, at en endelig opklaring af, hvad der skete den 11. september 2001 kan bidrage til at forhindre klimakatastrofen.

FOTO: Martin Frøland/Ritzau Scanpix
1 af 1

Siden den rekordtørre sommer har den offentlige debat været præget af dels bekymringer om, hvor galt det risikerer at gå med klimaet om skræmmende få år. Og dels af forundring over, at vi i den grad har forsømt at udvise rettidig omhu over for et så alvorligt problem.

Under Den kolde Krig var  verdens toneangivende magter fuldt optagede af den militære trussel fra modparten. 

Allerede i sidste halvdel af forrige århundrede var det en fastslået kendsgerning, at et øget CO2-indhold i atmosfæren indebærer global opvarmning, og at menneskehedens stigende udledning af drivhusgasser vil få markant indvirkning på klimaet.

Efter Den kolde Krig

Under Den kolde Krig var  verdens toneangivende magter imidlertid fuldt optagede af den militære trussel fra modparten. Da kapitalismen havde sejret, opstod begrebet "fredsdividende" ud fra den forestilling, at de overflødiggjorte midler til oprustning nu kunne anvendes på verdens øvrige presserende problemer.

Det skete ikke i nævneværdigt omfang, og i 2000 tabte Al Gore og hans miljø- og klimadagsorden lige akkurat det amerikanske præsidentvalg til George W. Bush.

Bush havde en helt anden agenda, som beskrevet af høgene fra hans konservative bagland i rapporten "Rebuilding Americas Defenses". Det handlede om at fastholde USA's position som den altdominerende magt i det kommende århundrede. Rapporten forudså, at vælgerne ville få vanskeligt ved at sluge de tilhørende astronomiske militærudgifter uden en voldsom manifestation af en frygtindgydende fjendtlig trussel – et nyt Pearl Harbor.

9/11 - en krigserklæring

Så kom 11. september 2001. "Det 21. århundredes Pearl Harbor fandt sted i dag", skrev præsidenten i sin dagbog. Terrorangrebet blev ikke behandlet som en forbrydelse, men som en krigserklæring. Der blev hverken gennemført en regulær kriminel efterforskning eller en juridisk proces. Som forbrydelse betragtet må 9/11 derfor karakteriseres som uopklaret. Påstanden om al-Qaeda og Osama bin Laden som ansvarlige var og er en udokumenteret, officiel konspirationsteori.

Bush og hans raske svende fik de ønskede fantasillioner til oprustning, og krig har siden domineret den internationale dagsorden. Som udenrigsminister Per Stig Møller fastslog i Kristeligt Dagblad 24. juli 2007: "Kampen mod terrorisme er vigtigere end alle andre udfordringer, verden står over for".

Ud fra en nøgtern betragtning kan ingen udfordring vel være vigtigere end en reel trussel mod menneskehedens overlevelse.

Nye fjendebilleder skabes

Men ikke mindst med henvisning til 9/11 er vi siden blevet manipulerede til at tro, at truslen fra nogle mennesker (muslimer) er større end (klima)truslen mod alle.

17 år er spildt på krig, oprustning og opmaling af fjendebilleder. Et seriøst forsøg på at redde den levende Jord vil nu kræve en indsats svarende til en total krig – bare uden vold og militær. Samfundene skal mobiliseres omkring det fælles projekt, som vil indebære massive investeringer i omlægning og svært ubehagelige afsavn for befolkningerne.

Umiddelbart vil det selvfølgelig være politisk selvmord at lancere det nødvendige politiske program. Vælgerne vil ikke bakke op i det fornødne omfang – med mindre en tilstrækkelig spektakulær og rystende begivenhed indtræffer, et ”klimakampens Pearl Harbor” - og det kan opklaringen af 9/11-forbrydelsen meget vel levere.

Den globale politiske dagsorden vil blive vendt på hovedet, når det bliver almindelig og uomgængelig viden, at den officielle al-Qaeda-konspirationsteori ikke blot som nævnt er udokumenteret – den er en gigantisk løgnehistorie. Ikke mindst fordi den forudsætter, at tre skyskrabere i New Yorks World Trade Center gik fuldstændig i opløsning på få sekunder som følge af brande, opstået ved at nogen fløj to fly ind i to af dem. Det har ingen gang på Jorden.

Bush-administrationen satte NIST, National Institute for Standards and Technology, til at udarbejde rapporter om Tvillingetårnenes og Bygning 7's kollaps.

Den globale dagsorden vil blive vendt på hovedet, når det bliver almindelig viden, at den officielle al-Qaeda-teori er en gigantisk løgnehistorie. 

Opgaven var at belægge det officielle brandscenarie med en eller anden sandsynlighed, hvor en undersøgelse i gængs forstand naturligvis skulle have startet med den mest sandsynlige teori, som var og er nedrivning ved hjælp af sprængstoffer.

Især Bygning 7 er interessant i denne sammenhæng, fordi forløbet her fuldstændig lignede en kontrolleret nedrivning. En sådan er et kompliceret stykke teknologisk kunsthåndværk. Det er reelt  utænkeligt, at det samme resultat kunne fremkomme som følge af tilfældige brande.

Løgnehistorien

Ikke desto mindre skulle NIST udtænke det utænkelige. Da kollapsmodellen for Bygning 7 endelig blev præsenteret, måtte NIST dog indrømme, at den ikke kunne forklare, hvordan de øverste etager kunne bevæge sig med frit falds hastighed.

Heraf følger, at sandsynligheden for det officielle brandscenarie er lig nul, og at den officielle fortælling om terrorangrebet dermed er en certificeret løgnehistorie.

Og....? Hvis det hele i den grad er løgn, kan vi så ikke bare nyde det, som Bjørn Lomborg anbefalede, og fyre CO2 af for sjov?

Eller er der større menneskelig værdighed forbundet med at se virkeligheden i øjnene og handle, som om der stadig er en fremtid?


 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


01. nov. 2018 - 08:02   08. jun. 2019 - 14:59

Kronik

af Ralf Andersson, Brønshøj,lærer