23 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, stedvis tåge, 10 °C

Olieboringer truer freden i Vestsahara

Olieboringer truer freden i Vestsahara

Det amerikanske firma Kosmos Energy's olieboringer er i strid med FN's charter, med utallige FN-resolutioner og -udtalelser, og med international lov.

Fra en af de mange lokale protestdemonstrationer i mod Kosmos Energy.
FOTO: wsrw.org
1 af 1

Den uafhængige internationale NGO, Western Sahara Ressource Watch (WSRW), opfordrer i en ny rapport det amerikanske firma Kosmos Energy til øjeblikkeligt at stoppe sine planlagte olieboringer i det af Marokko besatte Vestsahara.

Boringerne underminerer fredsprocessen, og kan få konflikten i Afrikas sidste koloni til at blusse op igen, skriver organisationen.

Olieboringerne, der udføres i samarbejde med det marokkanske statslige oliefirma ONHYM, forventes at starte i december. Problemet er, at de er i strid med FN's charter, utallige FN-resolutioner og -udtalelser, og med international lov, der kræver, at koloniserede folk som Vestsaharas oprindelige befolkning både skal give deres samtykke og drage fordel af udnyttelsen af deres resurser, skriver Western Sahara Ressource Watch i rapporten A Platform for Conflict.

Protester

Vestsaharas oprindelige befolkning, Saharawierne, har ved flere lejligheder tydeligt udtalt, at de protesterer imod såvel olieboringerne som den øvrige udnyttelse af deres resurser, og at der ingen beviser er for, at andre end den marokkanske konge og hundredtusindevis af marokkanske bosættere drager fordel heraf.

I et brev til Kosmos Energy fra saharawiske civilsamfundsorganisationer i de besatte områder af Vestsahara, som citeres i rapporten, pointeres dette tydeligt. "Ingen af de undertegnede er nogensinde blevet kontaktet, direkte eller indirekte, af Kosmos Energy eller den marokkanske regering med spørgsmål til vores befolkning, om olieboringerne udføres efter deres ønsker".

Tusindvis af Saharawi-aktivister, der fredeligt har protesteret imod Kosmos' olieboringer, er blevet brutalt tævet af marokkansk politi, og flere aktivister har fået livstidsdomme for at protestere imod lignende resursetyveri.

Kosmos Energy siger selv, at dets licens fra Marokko til boringer er i konflikt med SADR's licenser for olieudvinding. 

Firmaet Kosmos Energy, der siger, at det følger international lov i Vestsahara og FN's retningslinjer for virksomheders brug af samfundsansvar, har dog foretaget en skinproces, hvor det via den marokkanske regering har konsulteret pro-marokkanske grupper, skriver Western Sahara Ressource Watch i rapporten. Dette skulle ifølge firmaet retfærdiggøre dets handlinger.

Men i sin seneste årsrapport beskriver Kosmos Energy selv, hvordan ingen lande anerkender Marokkos krav på Vestsahara, og hvordan dets licens til boringer er i konflikt med licenser for olieudvinding udstedt af Saharawiernes eksilregering SADR - inklusive for området hvor de vil bore. SADR er anerkendt af over 80 lande, og er medlem af den Afrikanske Union. 

Kosmos Energy beskriver desuden, i en slags risikovurdering i årsrapporten, hvordan det risikerer at blive presset og ramt på pengepungen af en kombination af "aktivistgruppers PR-kampagner, der vil presse firmaer til at stoppe med at investere i Vestsahara" og "en ændring i USA's eller andre landes politik i forhold til Vestsahara".

Danmark i marokkansk olieeventyr?

I Danmark tog Folketingets udenrigsudvalg stilling til resursetyveriet i Vestsahara i maj ved at vedtage en beretning, der fraråder danske offentlige institutioner og virksomheder at handle med varer fra Vestsahara. Men Danmark har ikke været god til at sætte handling bag ordene eller blot problematisere danske firmaers faktiske handel med varer fra Vestsahara eller med firmaer, der opererer i kolonien.

Flere danske firmaer handler, har handlet med, eller skiber materialer fra det besatte Vestsahara, og den danske ambassade i Marokko foretager henvendelser til firmaer i Vestsahara for danske firmaer. Desuden har Lærernes Pension og Sampension ifølge oplysninger på deres hjemmeside aktier i Kosmos Energy, og Kosmos Energy har hyret en olierig af Mærsk Drilling til olieboringer ud for Marokkos kyst.

Underminering af freden

Så Danmark og det internationale samfund må gøre mere, hvis de skal stoppe Saharawiernes vrede og utålmodighed og manglende lyst til at tilbringe endnu 39 år under en brutal marokkansk kolonisering eller i flygtningelejre i ørkenen i nabolandet Algeriet, siger Vestsaharas befrielsesfront Polisarios repræsentant i Danmark Abba Malainin.

"Hvis Kosmos Energy og ONHYM fortsætter med deres udnyttelse af Vestsaharas naturresurser, vil det både underminere den FN-ledede fredsproces og være med til at forlænge konflikten ved at skabe et større økonomisk incitament for besættelsen", siger Abba Malainin.

Han opfordrer Danmark og det internationale samfund til hurtigt at gøre noget både for at undgå en krig, for at genstarte den fredsproces, der har varet i over tyve år, og for endegyldigt at sætte et punktum for kolonitiden i Afrika.

For hvis Marokko først finder olie i Vestsahara, vil landet sandsynligvis aldrig acceptere en løsning på Vestsahara-konflikten, der indebærer enden på dets besættelse. For som den marokkanske energiminister udtalte til den arabiske avis Asharq Al-Awsat i maj, "vi håber, at Marokko går en lys fremtid i møde som Nordafrikas Norge".

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


24. okt. 2014 - 09:43   28. okt. 2014 - 17:32

Kronik

af Peter Kenworthy, Afrika Kontakt