20 Jun 2019  

KBH: Let skyet, 20 °C

Pensionisternes Kulturforening: Bennys skibberlabskovs

Pensionisternes Kulturforening: Bennys skibberlabskovs

Musikhuset hos 3F BJMF, Mølle Allé 26, Valby. Husk tilmelding og betaling!

15 feb 2019

15. februar: Bennys skipperlabskovs. Menupris: 75 kroner. Tilmelding og betaling til Hanne Frisk eller via netbank Danske Bank reg.nr. 1551, kontonr. 00 11 24 09 33.

22. februar: Karl Marx 200 år. Oplæg ved Anders Sørensen fra Kommunistisk Parti.

1. marts: Forårssange med Nanna og Flemming.

8. marts: Kvindernes Internationale Kampdag. Oplæg af Bente Skaaning Schou.

15. marts: Udflugt til dagbladet Arbejderen med rundvisning. Vi mødes denne dag klokken 11:00 foran Hillerødgade 30 A. Efterfølgende spiser vi håndmadder hos Arbejderen. Tilmelding nødvendig. Det sker til formanden på medlemsmøderne eller på nedenstående mail eller telefon. Sidste frist for tilmelding er 8. marts.

22. marts: Valget til EU-parlamentet. Paneldebatmøde med EP-kandidat Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU og en EP-kandidat fra Enhedslisten.

29. marts: Forårsafslutning med smørrebrød og hygge – inklusiv en øl og en snaps. Pris: 100 kroner. Tilmelding og betaling til Hanne Frisk eller på netbank Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 00 11 24 09 33.

Nye interesserede kan deltage på prøve op til to gange mod en betaling på 20 kroner per gang. Medlemskontingent udgør 200 kroner årligt og 100 kroner halvårligt.

Yderligere information fås hos formand Anders Kristensen, telefon 23 69 07 80 eller e-mail: a@kristensen.mail.dk eller næstformand Luis Monteiro, telefon 60 45 31 47 eller e-mail: lumont3@gmail.com