23 Sep 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 10 °C

Oktoberrevolutionen 100 år

Festmøde

Oktoberrevolutionen 100 år

Kommunistisk Parti i Danmark og Kommunistisk Parti indbyder kammerater og sympatisører til festmøde i salen hos 3F København, Peter Ipsens Allé 25.

1 af 1
11 nov 2017

I år er det 100 år siden, de russiske arbejdere og bønder løb storm mod det feudal-kapitalistiske udbyttersystem i zarens Rusland. Den 7. november 1917 – den 25. oktober efter gammel russisk tidsregning – angreb revolutionære soldater Vinterpaladset i Petrograd. Det blev begyndelsen til den første arbejder- og bondestat, der slog ind på socialismens vej.

De erfaringer, bolsjevikkerne indhøstede i forbindelse med Oktoberrevolutionen, er stadig meget værdifulde som inspirationskilde for den revolutionære del af arbejderbevægelsen i alle lande.

Revolutionen var første skridt i opbygningen af den nydannede Sovjetunion, hvor man under meget vanskelige forhold gennemførte de forandringer, der sikrede socialismen som økonomisk system og indførte et samfund, hvor udbytningen af mennesker var forbi.

Oktoberrevolutionen satte ikke alene dybe spor i det tidligere russiske rige. Den gjorde det også i den øvrige verden, og den satte først og fremmest sit præg på arbejdernes kamp mod krig og udbytning.

Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD) og Kommunistisk Parti (KP) har derfor besluttet at festligholde den historiske dag.

De to partier indbyder kammerater og sympatisører til en markering lørdag den 11. november klokken 19 hos 3F København, Peter Ipsens Allé 25. Tilmelding er ikke nødvendig, bare duk op.

Janne Lærkedahl, Funk the System, Oktoberkoret og Røde Horn optræder, og der er taler ved: Yillam Gomez, Cubas ambassadør, Jørgen Petersen, formand for Kommunistisk Parti, og Arne Cheller, formand for Kommunistisk Parti i Danmark.

Kapitalen 150 år

50 år før Oktoberrevolutionen udgav Karl Marx første bind af Das Kapital.

Marx afdækkede i Kapitalen, hvorledes den kapitalistiske økonomi grundlæggende hænger sammen. Han beviste, at det kun er menneskeligt arbejde, der kan skabe nye værdier.

De nye værdier, der produceres af arbejdende mennesker, tilfalder ikke fuldt ud de arbejdende. En stor andel tilfalder kapitalisterne i form af merværdi.

Arbejderklassen har derfor objektive interesser, der står i modsætning til kapitalisternes. Det fører til klassekamp mellem det store, arbejdende flertal af befolkningen og de rige kapitalistiske magthavere.

Hvis man ønsker et bedre samfund, er der kun én kraft, der kan føre klassekampen til sejr. Det er arbejderklassen!

Resultatet af klassekampen i 1917 i Rusland blev Oktoberrevolutionen.

< sep 2018 >

23
23. sep. 2018 - 12:00 til 16:00
24
24. sep. 2018 - 11:00 til 13:00
24
24. sep. 2018 - 16:30
24
24. sep. 2018 - 19:00 til 21:00
24
24. sep. 2018 - 19:00 til 21:00