19 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

ODENSE: Konference om pensionsalder

ODENSE: Konference om pensionsalder

Odin Havnepark, Lumbyvej 17F, klokken 9:30 til 15. Tilmelding senest 21. august.

03 sep 2020

Vi arbejder for at leve – vi lever ikke for at arbejde!

Stop for højere pensionsalder – 68 er mere end nok!

Det foreløbige program:

Klokken 9.30 Dørene åbnes – morgenbrød og kaffe

Klokken 10 Velkomst ved repræsentant for initiativgruppen af formænd

Klokken 10.15 Hvad siger videnskaben om alder og arbejdsevne…

Professor Per H. Jensen (fhv. medlem af Velfærdskommissionen 2006) holder oplæg om, økonomien bag pensionsspørgsmålet – og årsagen til, at vi ikke kan klare at arbejde så længe, som politikerne vil have.

Klokken 11 Hvad siger medlemmerne…

Fem formænd fra udvalgte brancher fortæller kort, hvorfor det set fra deres medlemmers side er vigtigt at stoppe stigningerne i pensionsalderen og nødvendigt at sikre rettigheder til tidligere tilbagetrækning.

Klokken 12 Frokost

Klokken 13 Hvad siger politikerne…

S, SF, Ø og DF

Klokken 14.30 Forelæggelse af udtalelse og afslutning.

Tilmelding til konferencen senest den 21. august til hans.sorensen@3f.dk.

Programmet, lokalerne, kaffe, frokost og så videre koster, så når nu tilmeldingerne er ordnet, overføres der et beløb på 360 kroner pr deltager med angivelse af ”68-nok-møde” og afsenderinformation (navn og organisation) til konto 5343 0338587 i Arbejdernes Landsbank.

Initiativtagere til konferencen er en lang række faglige organisationer.

>> Læs indkaldelsen på Facebook