19 Jun 2019  

KBH: Spredte skyer, 19 °C

Køn og diversitet – fokus på minoritetsbørn

Offentligt debatmøde

Køn og diversitet – fokus på minoritetsbørn

Kvindepolitisk Forum Aarhus indbyder til foredrag med Cecilie Nørgaard på Dokk1. Gratis adgang.

08 nov 2018

Kvindepolitisk Forum Aarhus indbyder til det andet foredrag i deres efterårsprogram torsdag den 8. november klokken 19 til 21 på Dokk1: Hvordan kan man fremme køn og diversitet fra barnsben med særligt fokus på minoritetsbørn?

Foredrag ved uddannelses- og kønssociolog Cecilie Nørgaard. 

Børns forståelse af blandt andet køn og etnicitet former sig, fra de er helt små. Dette kommer til at have betydning for, hvilke muligheder de ser for sig selv og andre resten af livet. Derfor er det også vigtigt, at man i daginstitutionerne sætter fokus på at skabe flere muligheder i stedet for at begrænse børn i deres udvikling på grund af forestillinger om blandt andet køn og etnicitet.

Cecilie Nørgaard vil præsentere sit seneste initiativ, “Prismecertifikatet”, som er et videreuddannelsestilbud til pædagoger, der sætter fokus på normkritik. I foredraget vil hun fortælle om sine erfaringer med, hvordan man kan inddrage forskningsbaseret viden om køn, krop og diversitet i den hverdagslige pædagogiske praksis.

Efter foredraget er der sat tid af til spørgsmål og debat.

Der er gratis adgang. Foredragsrækken er støttet af Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, 3F, LO, Danske Bioanalytikere, Kost- og Ernæringsforbundet og Dansk Sygeplejeråd.

OM FOREDRAGSRÆKKEN

Om foredragsrækken skriver Kvindepolitisk Forum Aarhus:

“Kvindekamp og kampen for ligestilling mellem etniske grupper har en lang sammenhængende historie. Under borgerrettighedsbevægelsen i USA stod kvinder og sorte ofte sammen om at kræve demokratiske rettigheder, og herhjemme har antiracisme og feminisme da også tit været emner, der har været diskuteret i de samme partier eller politiske kredse. Blandt mange kønskritikere og kvinderettighedsforkæmpere i dag anerkender man, at feminismen er intersektionel. Et bud på en ny måde at tænke feminisme på der også ser på, hvordan forskellige former for diskrimination kan spille sammen.

Med denne foredragsrække sætter vi fokus på minoritets- og flygtningekvinder og -børn i Danmark og Europa. På grund af de sidste årtiers krige i Mellemøsten, som Danmark har deltaget i, er den mellemøstlige eller arabiske flygtningekvinde blevet en ny minoritetsskikkelse i vores medie- og kulturbillede.

Det har rejst offentlige debatter om alt fra integration til flygtningelejre og sexisme i minoritetsmiljøer. Men hvordan kan vi betragte disse debatter fra et feministisk perspektiv? Krige er forfærdelige for alle, men vi glemmer ofte at tale om, at kvinder og børn rammes hårdest og har sværere ved at klare sig i et fremmed samfund.

Ved vi egentlig overhovedet nok om, hvad det vil sige at leve som barn, kvinde, farvet eller flygtning i verden i dag?

Hvad er egentlig vores ansvar over for de mennesker i vores samfund, der lever som minoritetsgruppe? Og hvad kan vi gøre ved det?”