21 Feb 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 5 °C

KØBENHAVN: Videnskabsteoretiske paradigmer i et neomarxistisk perspektiv

KØBENHAVN: Videnskabsteoretiske paradigmer i et neomarxistisk perspektiv

Foredrag ved Per Durst-Andersen, professor i sprog og kommunikation ved Department of Management, Society and Communication, Copenhagen Business School. Københavns Universitet Sønder Campus, Karen Blixen Plads 8, København S, 12. september klokken 19.

12 sep 2019

Når usammenlignelige størrelser pludselig bliver sammenlignelige.

Foredrag ved Per Durst-Andersen, professor i Sprog og Kommunikation ved Department of Management, Society and Communication, Copenhagen Business School.

Abstract.

Ifølge Kuhn udelukker paradigmer såsom positivismen, fænomenologien/hermeneutikken og socialkonstruktivismen hinanden, fordi de på væsentlige punkter inden for ontologi, epistemologi og metodologi adskiller sig så fundamentalt fra hinanden, at det er umuligt at finde et fælles mødespunkt. En detaljeret analyse af forskellige sprogs strukturer og diskurspraksis sammenholdt med en række enkeltanalyser fra andre videnskaber såsom psykologi, pædagogik og filosofi viser, at det vi normalt kalder virkeligheden eksisterer i fire modaliteter:

(1) som en ydre situation, dvs. en situation der potentielt set kunne blive processeret af den menneskelige hjerne;

(2) som en – hvis processeret – oplevelse af denne situation;

(3) som en forståelse af oplevelsen af denne situation; og

(4) som den totale erindring der omfatter både oplevelsen og forståelsen, men nu blandet sammen, så hvad man så, hørte, følte, fornemmede, tænkte og forstod ikke mere kan adskilles fra hinanden. Hvis denne analyse skulle have nogen gang på jord, er de nævnte videnskabsteorier i høj grad kommensurable og fremstår blot som forskellige sider af samme genstand, hvilket vil stemme fint overens med det marxistiske helhedsprincip, der her skal forstås som et overbegreb med tre manifestationer: pankronisme, inklusion og holisme.

>> Læs Institut for Marxistisk Analyse