03 Jun 2020  

KBH: Let skyet, 16 °C

KØBENHAVN: Stiftende møde for en socialpolitisk tænketank

KØBENHAVN: Stiftende møde for en socialpolitisk tænketank

Arbejdsgruppen fra Kritisk socialpolitisk netværk indkalder til stiftende generalforsamling på Kofoeds Skole på Amager.

24 sep 2019

Kære socialpolitiske aktører og andre interesserede!

Arbejdsgruppen fra Kritisk socialpolitisk netværk er glade for, at vi med dette nyhedsbrev kan indkalde til stiftende møde for en socialpolitisk tænketank.

Tirsdag 24. september kl. 19-21.30

Kofoeds Skole

Café Himmelblå

Holmbladsgade 120

2300 København S

Dagsorden for mødet er

 1. Valg af dirigent og referent
  Arbejdsgruppen indstiller advokat Line Barfod som dirigent

 2. Arbejdsgruppens beretning

 3. Drøftelse og vedtagelse af navn
  Forslaget er SOCIUS – Tænketanken for social bæredygtighed

 4. Drøftelse og vedtagelse af vedtægter
  Bestyrelsens udkast til vedtægter er vedhæftet

 5. Udarbejdelse af idékatalog – i samtalegrupper, input til bestyrelsens arbejde

 6. Præsentation af kandidaterne til bestyrelsen
  Arbejdsgruppens forslag til kandidater er vedhæftet

 7. Valg til bestyrelsen

 8. Fastsættelse af kontingent for 2020

 9. Præsentation af og tilmelding til arbejdsgrupper

 10. Eventuelt

Socius er latin og betyder forbundsfælle.

Andre forslag til navn for tænketanken og forslag til vedtægtsændringer må gerne sendes pr. mail til info@socialpolitisk-platform.dk, senest torsdag 19. september så vi kan udsende forslagene inden det stiftende møde.

Hvis du overvejer at opstille til bestyrelsen, hører vi også gerne fra dig på mail info@socialpolitisk-platform.dk. Gerne med en kort præsentation og senest torsdag 19. september.

Der vil blive stillet forslag om at kontingentet fastsættes til 200 kr. for personlige medlemmer og 100 kr. for studerende. Kontingent vil blive aftalt med organisationer, dog minimum 200 kr.

På mødet kan du melde dig til arbejdsgrupperne, som er 1) fundraising, 2) kommunikation og presse, 3) events og arrangementer og 4) forskning og analyser.

Vi serverer kaffe, te og kage på mødet.

Vi modtager gerne tilmelding til det stiftende møde på mail info@socialpolitisk-platform.dk

Spred gerne denne indkaldelse.

Vel mødt!

Arbejdsgruppen: Henning Hansen, Laila Walther, Line Askgaard, Lole Møller, Malene Haarder, Malte Moll Wingender, Vagn Michelsen og Dorte Olsen.

< jun 2020 >

03
03. jun. 2020 - 17:00 til 19:00
04
04. jun. 2020 - 17:00 til 18:00
05
05. jun. 2020 - 08:00 til 18:00
09
09. jun. 2020 - 19:30 til 21:00