05 Apr 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 3 °C

KØBENHAVN: Hør om FN's 17 Verdensmål

KØBENHAVN: Hør om FN's 17 Verdensmål

Pensionisternes Kulturforening mødes hos 3F BJMF, Mølle Allé 26 i Valby, oftest i Musikhuset, hver fredag klokken 11:30 til 14. Læs her det resterende program for vinter og forår.

28 feb 2020

28. februar: FN’s 17 Verdensmål. Oplæg af Klaus Fink.

6. marts: Det fascistiske kupforsøg i Ungarn i 1956. Oplæg ved Anton Nielsen.

13. marts: Kampen om Arktis. Oplæg ved Hjørdis Nielsen.

20. marts: Det røde Finland. Oplæg ved Svend Erik Christensen.

27. marts: Udflugt. Nærmere info følger.

3. april: Forårsafslutning med lotteri og Bennys store kolde bord med lune retter. Pris 125 kroner per person. Tilmelding og betaling til Hanne Frisk eller på netbank Danske Bank reg.nr. 1551 konto 00 11 24 09 33 senest 27. marts 2020.

Møderne afholdes klokken 11:30 til 14:00 hos 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i København, Mølle Alle 26, Valby (i Musikhuset).

Nye interesserede medlemmer kan deltage på prøve op til to gange mod en betaling af 20 kroner per gang. Medlemskontingent udgør 200 kroner årligt og 100 kroner halvårligt. Yderligere information fås hos formand Anders Kristensen, telefon: 23 69 07 80 eller e-mail: a@kristensen.mail.dk eller næstformand Troels Laier, telefon: 24 91 05 36 eller e-mail: tlaier@webspeed.dk