22 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

KØBENHAVN: Demonstration mod annekteringen af Palæstina

KØBENHAVN: Demonstration mod annekteringen af Palæstina

Linnésgade 3, klokken 14 til 16.

04 jul 2020

Af arrangørerne

Kom til demonstration den 4. juli imod den israelske annektering!

I skyggen af coronapandemien og med støtte fra Trump har Israel planlagt en stor annektering af Palæstina. Fra 1. juli 2020 vil Israel med magt overtage minimum 40 procent af den allerede besatte Vestbred. Det er et klart brud med folkeretten og internationale konventioner.

Hvis annekteringen gennemføres, vil det være umuligt at opbygge en sammenhængende palæstinensisk stat. Israels annektering vil efterlade et hullet landkort af små, tætbefolkede palæstinensiske enklaver, der vil minde om bantustans under apartheid i Sydafrika.

Konsekvenserne vil være fatale for palæstinensernes adgang til vand og mad, da Israel vil overtage den del af Vestbredden, der har vandressourcer, og hvor mere end 50 procent af fødevarer til Vestbredden dyrkes.

Israel vil desuden øge sin militærmagt i området og de voldelige angreb på civile palæstinensere og deres hjem, som vil blive jævnet med jorden. Annekteringen er en fortsættelse af Israels mangeårige besættelse og etniske udrensning af palæstinensere.

Den manglende handling fra den danske regering er derfor under al kritik. Sammen med EU nøjes udenrigsminister Jeppe Kofod (S) med at sende en besked til Israel om at respektere folkeretten. Kofod lever tydeligvis ikke op til sit ansvar over for internationale konventioner, når han dermed vælger at lukke øjnene for de voldelige angreb på Vestbredden, blot for at fortsætte sine økonomiske og politiske aftaler med Israel.

Det er ikke godt nok. Israel har aldrig rettet sig efter løftede pegefingre fra det internationale samfund. Der skal stærkere midler til. Der er brug for et akut, massivt pres fra det internationale samfund for at stoppe Israels og Trumps planer.

Derfor går vi på gaden den 4. juli for at sige fra overfor Israels besættelse og undertrykkelse af Palæstina og det palæstinensiske folk.

VI KRÆVER, at Danmark og EU ikke blot ser til, mens Israel og Trump bryder folkeretten og fortsætter deres planer om en annektering med hidtil usete, alvorlige konsekvenser for palæstinensernes fremtid.

VI KRÆVER, at den danske regering indfører sanktioner mod Israel for at presse dem til at ophæve besættelsen og droppe deres planer om annekteringen af Palæstina.

Vi glæder os meget til at se jer, men for at kunne samles under corona er det nødvendigt at tage smitterisiko yderst seriøst. Vi opfordrer på det kraftigste alle til at bære mundbind, holde behørig afstand og i øvrigt følge de generelle anbefalinger fra myndighederne. Vi vil selv gøre vores bedste for at hjælpe med guidende vagter og uddeling af mundbind til dem, der ikke har mulighed for selv at anskaffe det.

Arrangeret af: Initiativet Stop Annekteringen af Palæstina 2020, Studerende mod besættelsen, Internationalt Forum København, Palæstina Fredsvagter, Boykot Israel, Demos, Tid til Fred, Follow The Women, 3F Palæstina netværk, 48 Huset, Den palæstinensiske nationalforsamling i Danmark, Det palæstinensiske forum Multaqa, Palæstina Initiativet, Det demokratisk palæstinensisk forbund samt mange andre palæstinensiske grupper og foreninger i Danmark.

>> Læs i Arbejderen: Bred kreds indkalder til demo mod isaelsk annektering

>> Event på Facebook

>> Læs i Arbejderen: EU indgår nye aftaler med Israel trods planer om anneksion af Vestbredden