21 Jan 2020  

KBH: Overskyet, 7 °C

KØBENHAVN: Delegeretmøde Folkebevægelsen mod EU Østerbro

KØBENHAVN: Delegeretmøde Folkebevægelsen mod EU Østerbro

Vær med til at gøre din indflydelse gældende på en folkebevægelse i forandring! Silkeborggade 2, klokken 19.

30 sep 2019

Kære medlem af Folkebevægelsen mod EU, Østerbro!

Du indkaldes til delegeretmøde op til  landsmødet d. 26. - 27. oktober i Københavnsområdet. (Adressen er ikke fastlagt endnu).

Delegeretmødet holdes mandag d. 30. september i Silkeborggade 2 (butikslokalet på hjørnet) kl. 19.00.

1.  Valg af mødeleder og referent.

2. Sket i Østerbrokomiteen og Folkebevægelsen i perioden v. Susanna Dyre-Greensite.

3. Indkomne forslag og fremtidig organisering: ledelsesstruktur, økonomi og opstilling v. Susanna Dyre-Greensite.

Landsledelsen fremlægger snart ændringsforslag til vedtægter og kommer med nogle bud på, hvad vi skal nu.

Ledelsesstruktur

Vi er i gang med at drøfte, om vi skal have et formandsskab, samt om landsledelsen skal være mindre og have nogle andre opgaver.

4. Økonomi

Så kigger vi også på, hvordan vi får penge fra Europa Nævnet (Vi er i en ny pulje med nye regler).

5. Opstilling til landsledelsen.

6. Opstilling til EU Parlamentet.

Endeligt er der spørgsmølet om genopstilling

7. Eventuelt.

Vær med til at gøre din indflydelse gældende på en folkebevægelse i forandring.

De bedste hilsener

Ole Gleerup, kontaktperson for Østerbrokomiteen, 20 77 27 30.