27 Feb 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, 5 °C

Jeg nægter! Militærnægtelse i Danmark i 100 år

Reception

Jeg nægter! Militærnægtelse i Danmark i 100 år

Forlaget Solidaritet markerer udgivelsen af bogen “Jeg nægter! Militærnægtelse i Danmark i 100 år” med en reception i Aarhus.

29 nov 2017

Forlaget Solidaritet markerer udgivelsen af bogen “Jeg nægter! Militærnægtelse i Danmark i 100 år” med en reception i Aarhus – onsdag den 29. november klokken 17 til 19 i Dokk1, møderum 2, Hack Kampmanns Plads 2.

Bogen er på 450 sider, og forfatter er Stig Hegn. Derudover har kendte som ikke så kendte militærnægtere bidraget med afsnit i bogen.

Viggo Jonasen, som har bidraget med information til bogen, vil indlede om: Militærnægterbevægelsen – en stærk social bevægelse.

Viggo Jonasen har selv en baggrund som militærnægter og var i 1968-69 formand for Militærnægterforeningen. På hans hjemmeside – viggojonasen.dk – kan vi blandt andet læse om de forskellige arbejdssteder og opgaver, som han udførte under sin militærnægtertid fra 1962 til 64 – fra omlastning af tøj og skovarbejde i Esbjerg til telefonpasning og andet forefaldende arbejde på museer i Aarhus.

“Militærnægterbevægelsen var en af 1960'ernes og 1970'ernes hurtigst voksende græsrodsbevægelser, som på højdepunktet udgjorde 14 procent af en værnepligtsårgang. De seneste år er antallet gået ned, i takt med at antallet af indkaldte værnepligtige er sænket. Det er ret spændende, om tendensen vender, hvis et militærforlig øger antallet af værnepligtige,” skriver Viggo Jonasen i indbydelsen til receptionen.

< feb 2021 >

27
27. feb. 2021 - 14:00 til 16:00

< mar 2021 >

01
01. mar. 2021 - 17:00
04
04. mar. 2021 - 11:00 til 05. mar. 2021 - 19:00