20 Jun 2019  

KBH: Spredte skyer, 19 °C

Informationsmøde om regeringens ghettoplan

Offentligt debatmøde

Informationsmøde om regeringens ghettoplan

Almen Modstand – Sydhavn/Valby/Vesterbro indbyder til oplæg og debat i Underwerket i Valby på torsdag.

17 jan 2019

Almen Modstand – Sydhavn/Valby/Vesterbro skriver:

“Regeringen har sammen med flere af partierne i Folketinget fået indført adskillige love, der kategoriserer forskellige nabolag som “ghettoer” eller “udsatte områder”. Disse områder kategoriseres ud fra andelen af “ikke-vestlige indvandrere”, indkomst, uddannelse og tidligere domme. I disse områder vil man begynde at fysisk nedrive eller privatisere op mod 60 procent af de almene boliger, sådan at områderne ikke længere betragtes som “ghettoer”.

Vi i Almen Modstand er imod denne udvikling, som vi mener går direkte imod beboerdemokratiet og vores lige rettigheder i Danmark. Vi kæmper for at fremme beboernes selvbestemmelse og forsvare de almene boliger, som rigtig mange i Danmark nyder godt af. Vi kæmper imod politikernes “ghetto”-paradigme.

Derfor inviterer Almen Modstand Sydhavn/Valby/Vesterbro dig til informationsmøde om “ghettoplanen” og vores modstandsstrategi. Mødet afholdes i Underwerket, Valgårdsvej 2, torsdag den 17. januar klokken 18. Her vil der blive informeret om “ghettoplanen” generelt, dens konsekvenser for vores område, og hvordan vi kan kæmpe imod den.

Vi glæder os til at se dig til mødet!”

Dagsorden: Hvad er Almen Modstand? Hvilke ændringer medfører “ghettopakken”? Livet på Sjælør Boulevard. Oplæg om boligpolitikkens historie. Diskussion i grupper. Afslutning og fremtidige begivenheder.

Paroler: Forsvar de almene boliger! Gå imod diskrimination og udsmidning af beboerne i vores nabolag! Sammen om lige rettigheder uanset etnicitet, arbejde, uddannelse, indkomst og tidligere straf!