23 Jan 2021  

KBH: Overskyet, dis, 1 °C

Hvorfor spare på offentlig velfærd når der er penge nok?

Hvorfor spare på offentlig velfærd når der er penge nok?

Offentligt debatmøde i Grenaa. Pavollonen, Kærvej 11.

14 jan 2019

Den danske økonomi er bomstærk, vi har rekordlav offentlig gæld. Alligevel tvinges kommunalpolitikere til at svinge nedskæringskniven over skoler, hjemmepleje og det sociale område. I regionens sygehussektor flygter de ansatte i stort tal, fordi uendelige nedskæringer har gjort arbejdsvilkårene umulige.

Er vi tvungne til at fortsætte ad denne vej, eller kan vi i stedet prioritere investeringer i offentlig velfærd, og hvad kræver det?

Det er afsættet for et offentligt debatmøde, som en bred arrangørgruppe står bag, i Grenaa, mandag den 14. januar klokken 17 til 20:30 i Pavillonen, Kærvej 11.

Med mødet håber arrangørerne at kunne slå mere hul på debatten om budgetloven. I arrangørgruppen er der forskellige holdninger til, hvad der bør ske. En del vil revidere budgetloven, andre mener, vi bør opsige finanspagten og komme helt ud af denne spændetrøje, inden det er for sent.

Først hører vi Jesper Jespersen, professor i økonomi, Roskilde Universitetscenter: Fra EU's finanspagt til dansk budgetlov. Hvordan fungerer det? Og hvad sker der nu, hvor EU-kommissionen vil gøre finanspagten til tvungen direktivstof?

Dernæst Majbrit Berlau, næstformand i den nye faglige fusion mellem LO og FTF: Borgerne er snydt for 23 milliarder kommunal service på grund af budgetlovens strenge krav. Hvad gør vi?

Efter en pause med sandwich, øl, vand, kaffe er der spørgsmål og debat mellem salen, oplægsholdere og politikere. I politikerpanelet sidder: Leif Lahn, MF for Socialdemokratiet, Michael Åstrup Jensen, Venstre, tidligere randers-borgmester, (træder ind i stedet for Britt Bager), og Kirstine Bille, tidligere borgmester i Syddjurs, SF.

Mødets arrangører er: LO-Djursland, Socialdemokratiet-Syddjurs, SF-Norddjurs, Alternativet-Norddjurs, SFOF, Folkebevægelsen mod EU/Randers-Djurs-komiteen, SF-Syddjurs, Enhedslisten-Syddjurs.

Mødet er støttet af Europanævnet.