25 Jun 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 20 °C

Fredninger ophæves – hvad nu?

Fredninger ophæves – hvad nu?

Fredningsalliancen afholder høring mandag aften på Aalborg Universitet København, Meyers Vænge 15: Fredninger ophæves ved lov ved Fiskerhavnen og på Amager Fælled – hvad bliver det næste?

FOTO: Dan Andersen
1 af 1
21 jan 2019

Regeringen har fremlagt et lovforslag, som skal ophæve fredningerne på tre områder ved lov og ændre bestemmelser for et fjerde, så det reelt også er en ophævelse af fredningen.

“Fredningerne skal ophæves ved lov, for at det statslige og kommunale selskab By & Havn I/S kan få en indtjening på 1,9 milliarder kroner,” påpeger Fredningsalliancen, som består af foreningerne NOAH, Danmarks Naturfredningsforening København, Verdens Skove, Amager Fælleds Venner, Fiskerhavnens Venner og Det Grønne Knæ. De fortsætter:

“Det er et overgreb på naturfredningen. Vi har fredninger for at beskytte områder mod økonomisk spekulation. Det er en helt ekstraordinær situation, at regeringen og en række partier nu vil ophæve fredningerne ved lov.

Der er derfor brug for at belyse de mange konsekvenser af lovforslaget, hvis det vedtages. Vi har i den anledning arrangeret en høring.”

Høringen holdes mandag den 21. januar klokken 19 til 21 på Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15.

I panelet er: Svend-Erik Fangel Pedersen, næstformand i Friluftsrådet København, Knud Flensted, biolog i BirdLife/Dansk Ornitologisk Forening, Esben Munk Sørensen, lektor, Institut for Planlægning Aalborg Universitet, Bjørn Elmquist, formand for Retspolitisk Forening, Knud Erik Hansen, næstformand for Danmarks Naturfredningsforening København.

“Lovforslaget rummer både vigtige nationale problemstillinger og vil få markante lokale konsekvenser. Panelets deltager har samlet en stor indsigt i både problemstillingerne og i de lokale konsekvenser,” skriver Fredningsalliancen.

“På det nationale niveau er ophævelse af fredninger ved lov begrundet i et ønske om at give et selskab en økonomisk gevinst. Det er uhørt i naturfredningen og vil aldrig blive godkendt efter naturfredningsloven. Der er derfor mange væsentlige aspekter, som er vigtige at belyse, herunder retssikkerheden, fredningers status fremover og forholdet til planlægning.

Politisk leveres der mange begrundelser for at gøre det, og disse begrundelser vil en del af panelet også belyse.

Forslagets konsekvenser for lokalområdet er mangfoldige. Det har konsekvenser for naturen i området – både for fauna og flora. Det har konsekvenser for områderne som rekreative områder. Det har konsekvenser for det kulturhistoriske miljø omkring Fiskerhavnen. Det griber ind i den vigtige Kalvebodkile.”

< jun 2019 >

26
26. jun. 2019 (Hele dagen) til 02. jul. 2019 (Hele dagen)
26
26. jun. 2019 - 16:00
26
26. jun. 2019 - 16:00 til 18:00
27
27. jun. 2019 - 18:00 til 22:30
28
28. jun. 2019 - 15:00 til 17:30
29
29. jun. 2019 - 12:00