23 Mar 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, dis, 7 °C

Generalforsamling i Østerbrokomiteen

Generalforsamling i Østerbrokomiteen

Folkebevægelsen mod EU på Østerbro. Silkeborggade 2.

19 feb 2019

Valg af mødeleder og referent

Bestyrelsens beretning.

Fremtidigt arbejde. Herunder forberedelsen af valgkampen om valget til EU-parlamentet d. 26. maj.

Der skal ligge en plan klar i marts for valgkampen. Derfor må vi lægge den plan på generalforsamlingen.

Susanna Dyre-Greensite vil komme ind på offentlige møder i valgkampen, som Østerbrokomiteen kunne holde. Hun har tænkt på tematiske møder om f.eks. EU og klimaet. Vi har tænkt på samarbejde med andre komiteer i København f.eks Nørrebro.

Indkomne forslag.

Udgifter i forbindelse med valgkampen. John har allerede købt nogle kapper til valgkampen, og der kommer utvivlsomt flere udgifter.

Valg af ny bestyrelse og suppleane(er).

Eventuelt.

< mar 2019 >

23
23. mar. 2019 - 11:30 til 13:30
25
25. mar. 2019 - 11:00
27
27. mar. 2019 - 17:00 til 19:00
27
27. mar. 2019 - 19:30
28
28. mar. 2019 - 16:30 til 18:30